Alles-in-één-school De Zuidsprong - Enschede

Mevr. Ellen Rouwenhorst - Directeur
Mevr. Ellen Rouwenhorst - Directeur

Donderdag 20 april '17 was de start van de nieuwe Alles-in-één-school. Bij een nieuw begin hoort een nieuwe naam.

Wethouder Eerenberg van Onderwijs maakte, tijdens de feestelijke kick-off, samen met de leerlingen de nieuwe naam van de Alles-in-één-school aan Het Lang in Enschede bekend. De school heeft een passende nieuwe naam: De Zuidsprong. De naam geeft aan dat de school een plek wil zijn waar je een grote sprong in je leven kunt maken.

Een school die een kind stimuleert en activeert. Een school die kinderen aanzet tot leren. Een school die ruimte en aandacht biedt voor ieder kind. Een school die zelfstandigheid stimuleert, een school met orde en regelmaat, een school waar spelen belangrijk is. 

Een school die openstaat voor iedere mening, een school die het onderste uit de kan wil halen bij elk kind maar bovenal een school waar het prettig toeven is. 

In welke mate kan en moet de school de opvoeding ter hand nemen is misschien ook voor u een vraag. Moet de school zich alleen beperken tot de schoolvakken of hoort er inderdaad ook een stukje opvoeding bij? Moet je kinderen leren samenwerken? Een eigen verantwoordelijkheid geven? Moeten ze weten wat er in de wereld aan de hand is?

Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren maar zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 

Wij vinden het opvoeden van kinderen tot volwaardige leden van de samenleving van zeer groot belang. Dat mag echter niet ten koste gaan van lezen, taal en rekenen. 

De leerprestaties worden in onze school veelvuldig en systematisch gemeten.

In onze school is er speciale aandacht voor kinderen met leerproblemen. En natuurlijk is er aandacht voor kinderen die meer aankunnen dan het gemiddelde kind. 

Verder geven wij hoge prioriteit aan zelfstandig werken. Alleen op deze wijze kan elk kind tot z'n recht komen. 

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. 

Lestijden De Zuidsprong

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 18-19

Kerstvakantie

zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019

Voorjaarsvakantie
zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-02-2019

Meivakantie
zaterdag 20-04-2019 t/m zondag 05-05-2019

Hemelvaart
donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019

Pinksteren
zaterdag 08-06-2019 t/m maandag 10-06-2019

Zomervakantie
zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 25-08-2019

Contactinformatie

AIS De Zuidsprong
Het Lang 78
7544 XC  ENSCHEDE
053-4783833

www.dezuidsprong.nl
e.rouwenhorst@consentscholen.nl