Openbare Montessori basisschool De Wielerbaan - Enschede

Mevr. Femmy Sassen - Directeur

KENMERKEN VAN HET MONTESSORIONDERWIJS 

ZELFSTANDIGHEID

De rode draad door ons onderwijs is: 'help mij het zelf te doen'.

De leerkracht helpt en stimuleert daarbij waar nodig. 

SPONTANE ACTIVITEIT

Uitgangspunt is, dat kinderen actief zijn en willen leren. Wat en hoe wordt bepaald door hun leeftijd, interesse, gevoelige periode en omgeving. 

LEREN IN VRIJHEID

Zelf keuzes maken, zelf initiatief tot leren mogen nemen. Door de manier van werken in het montessori-onderwijs ervaren de kinderen dat vrijheid en (zelf)discipline bij elkaar horen. 

ONTWIKKELING VAN SOCIALE VAARDIGHEDEN

Respect voor elkaar, rekening houden met elkaar en hulpvaardigheid worden bevorderd door kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één klassengroep te zetten. 

VERHOUDING LEERKRACHT - KINDEREN

Deze wordt gekenmerkt door ondersteuning, respect, belangstelling, openheid en zorg. 

MONTESSORIMATERIAAL

Dit materiaal helpt kinderen bij hun ontwikkeling, het biedt mogelijkheid tot zelfstandig werken en waarborgt de continue voortgang. 

UITGANGSPUNTEN VAN HET MONTESSORIONDERWIJS

Het kind ontwikkelt zichzelf.

Het kind wil zelf dingen doen, wil zelf handelen.

Het kind ontwikkelt zich door geconcentreerd bezig zijn.

Het kind heeft behoefte aan het gezamenlijk ondernemen van activiteiten.

Het kind heeft behoefte aan zekerheid,aan regels (ten bate van zijn zelfstandigheid).

Het kind heeft behoefte aan kennis en inzicht in de cultuur waarin hij leeft.

Lestijden De Wielerbaan

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 18-19

Kerstvakantie

zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019

Voorjaarsvakantie
zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-02-2019

Meivakantie
zaterdag 20-04-2019 t/m zondag 05-05-2019

Hemelvaart
donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019

Pinksteren
zaterdag 08-06-2019 t/m maandag 10-06-2019

Zomervakantie
zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 25-08-2019

Contactinformatie

Ombs De Wielerbaan
Batshoek 5
7546 LC  ENSCHEDE

T 053-4768761

info@dewielerbaan.nl
www.dewielerbaan.nl

 https://twitter.com/OBSDeWielerbaan