Openbare Montessori basisschool De Wielerbaan - Enschede

Mevr. Femmy Sassen - Directeur

KENMERKEN VAN HET MONTESSORIONDERWIJS 

ZELFSTANDIGHEID

De rode draad door ons onderwijs is: 'help mij het zelf te doen'.

De leerkracht helpt en stimuleert daarbij waar nodig. 

SPONTANE ACTIVITEIT

Uitgangspunt is, dat kinderen actief zijn en willen leren. Wat en hoe wordt bepaald door hun leeftijd, interesse, gevoelige periode en omgeving. 

LEREN IN VRIJHEID

Zelf keuzes maken, zelf initiatief tot leren mogen nemen. Door de manier van werken in het montessori-onderwijs ervaren de kinderen dat vrijheid en (zelf)discipline bij elkaar horen. 

ONTWIKKELING VAN SOCIALE VAARDIGHEDEN

Respect voor elkaar, rekening houden met elkaar en hulpvaardigheid worden bevorderd door kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één klassengroep te zetten. 

VERHOUDING LEERKRACHT - KINDEREN

Deze wordt gekenmerkt door ondersteuning, respect, belangstelling, openheid en zorg. 

MONTESSORIMATERIAAL

Dit materiaal helpt kinderen bij hun ontwikkeling, het biedt mogelijkheid tot zelfstandig werken en waarborgt de continue voortgang. 

UITGANGSPUNTEN VAN HET MONTESSORIONDERWIJS

Het kind ontwikkelt zichzelf.

Het kind wil zelf dingen doen, wil zelf handelen.

Het kind ontwikkelt zich door geconcentreerd bezig zijn.

Het kind heeft behoefte aan het gezamenlijk ondernemen van activiteiten.

Het kind heeft behoefte aan zekerheid,aan regels (ten bate van zijn zelfstandigheid).

Het kind heeft behoefte aan kennis en inzicht in de cultuur waarin hij leeft.

Lestijden De Wielerbaan

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 19-20

Herfstvakantie
19-10-2019 t/m 27-10-2019

Kerstvakantie
21-12-2019 t/m 05-01-2020

Voorjaarsvakantie
15-02-2020 t/m 23-02-2020

Goede vrijdag en Pasen
10-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie
25-04-2020 t/m 10-05-2020

Hemelvaart
21-05-2020 t/m 22-05-2020

Pinksteren
01-06-2020

Zomervakantie
04-07-2020 t/m 16-08-2020

Contactinformatie

Ombs De Wielerbaan
Batshoek 5
7546 LC  ENSCHEDE
Tel. 053 476 8761

directie@dewielerbaan.nl
www.dewielerbaan.nl

https://twitter.com/OBSDeWielerbaan