Openbare Steve Jobsschool De Uitvinding - Enschede

Dhr. Niels Anderson - directeur
Dhr. Niels Anderson - directeur

Steve Jobs

De openbare basisschool De Uitvinding is een school met Steve Jobsconcept. We zijn aangesloten bij O4NT (onderwijs voor een nieuwe tijd). Ons doel is om leerlingen op een innovatieve leermethode en de modernste technieken te stimuleren om hun individuele talenten te ontwikkelen en cruciale vaardigheden te leren voor de dag van morgen.

iPad

Iedere leerling beschikt over een iPad om gepersonaliseerd te leren. De iPad is een hulpmiddel, zodat iedere leerling op eigen niveau kan werken. Een leerling kan zelfs per vak excelleren! De iPad gebruiken we bij de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.

Ontwikkeling leerling

Om de ontwikkeling goed te volgen heeft iedere leerling een IOP (Individueel OntwikkelingsPlan). In dit plan beschrijven we de doelen van een leerling. Die doelen bespreekt de leerling iedere zes weken met zijn/haar coach (en ouder). De leerling maakt met zijn ouder de planning van de week via TikTik. Meer weten over TikTik? Bekijk filmpje op YouTube.com. De leerling weet nu waar hij/zij deze week aan gaat werken/leren. Leerlingen beseffen dat zij invloed hebben op hun ontwikkelingsproces.

We kiezen bewust voor heterogene stamgroepen. Zo leren jongste leerlingen van oudere leerlingen en andersom. Onze groepen heten Marconi (groep 1 en 2), Galvani (groep 3/4), Franklin (groep 5 t/m 8) en Edison (groep 5 t/m 8), gebaseerd op uitvinders met een bepaald talent en straatnamen van de wijk. Doordat we een overzichtelijke school zijn, kennen alle kinderen en leerkrachten elkaar en kunnen we veel aandacht geven aan de individuele leerling. Persoonlijke aandacht vinden wij essentieel.

We zijn gehuisvest in het prachtige pand ‘Lumen’. Een gebouw met meerdere disciplines. We beschikken twee peuterspeelzaalgroepen, (VSO)voorschoolse opvang, (BSO) buitenschoolse opvang, naschoolse activiteiten op di, wo, en do. middag, logopedie, fysiotherapie en diverse andere verenigingen die gebruik maken van prachtige voorzieningen.

Ouders

Naast de leerprestaties vinden wij het van het grootste belang dat de leerlingen en ouders zich bij ons op school thuis en betrokken voelen. Via het ouderportaal kunnen ouders exact zien wat hun zoon/dochter die dag gedaan heeft en wat hij/zij de volgende dag leert. Wij betrekken de ouders bij de activiteiten die wij voor de kinderen organiseren. 

Wij zijn een ‘school voor de toekomst’

 • Leerling als ambassadeur;
 • Vroegtijdig Engels (groep 1 t/m 8);
 • PBS;
 • Workshops, talentonwikkeling;
 • Kinderraad;
 • CultCrea;
 • Lessen in geluk, “De gelukskoffer”;
 • Sport en beweging;
 • Nieuwsgierig, verwondering, verklaren en beschrijven.

O4NT scholen doen 10 beloften aan ieder kind. Ze hangen dan ook prominent in iedere school:

 • We beloven goed naar je te luisteren als jij zegt wat je wil leren, en goed te kijken hoe jij het beste leert.
 • We zullen je helpen goede vragen te stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat je wilt leren.
 • We zullen je helpen om nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent.
 • We zullen je steeds uitdagen om ook moeilijker dingen te proberen en nieuwe dingen te leren.
 • We beloven je dat jij zelf mag kiezen wat en wanneer je iets gaat doen; we helpen je bij die keuze als je sommige dingen steeds uit de weg gaat.
 • We zullen je helpen bij het omgaan met anderen zonder te pesten en gepest te worden.
 • We zullen je leren hoe je goed kunt samenwerken met anderen.
 • We beloven je steeds de nieuwste technieken te gebruiken, om je voor te bereiden op de wereld van morgen.
 • We zullen je leren om je fantasie te gebruiken om dingen te kunnen maken.
 • We beloven je dat je goed voorbereid bent op je volgende school en je verdere leven als je van onze school afkomt.

Lees meer over bovenstaande kernwaarden in onze visie op onze site www.deuitvinding.nl.

Veel ouders laten ons weten zeer tevreden te zijn over onze aanpak. Als u meer informatie over onze school wenst, dan bent u welkom. Ook kunnen wij u een schoolgids toesturen. Maakt u gerust een afspraak.

Lestijden De Uitvinding

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Impressies van De Uitvinding

Nieuws van deze school

De komende vakanties

Voorjaarsvakantie

zaterdag 24-02-2018 t/m zondag 04-03-2018

Pasen

zaterdag 30-03-2018 t/m maandag 02-04-2018

Contactinformatie

Osjs De Uitvinding
Velveweg 52
7533 XK Enschede

T 053-4319223

info@deuitvinding.nl
www.deuitvinding.nl