Speciaal basisonderwijs De Tender - Enschede

Mevr. Agnes Asbreuk - Directeur

De Tender is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. 

De school wordt bezocht door kinderen met een leertekort, hetgeen betekent dat het leerproces over de gehele linie langzamer verloopt. Hun ontwikkeling verloopt vertraagd. Naast deze specifieke leerproblematiek hebben veel kinderen gemeen dat zij dreigen vast te lopen in hun persoonlijkheids-en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze hebben daarom behoefte aan een leeromgeving waar rekening wordt gehouden met hun instructie-en ondersteuningsbehoefte. 

Het pedagogisch en didactisch klimaat van de school is gericht op die aspecten waar kinderen behoefte aan hebben:

 

  • Ieder kind moet geloof en plezier hebben in eigen kunnen.
  • Ieder kind moet kunnen voelen dat zijn omgeving hem waardeert om wie hij is en wat hij kan.
  • Ieder kind moet kunnen ervaren dat hij onafhankelijk van anderen kan presteren.

Het inspelen op deze basisbehoeften van de kinderen leidt tot een gezonde en open leerhouding. 

Kinderen ontwikkelen zich alleen als ze uit zichzelf gemotiveerd zijn en een positief zelfbeeld kunnen opbouwen. Dit realiseren we door ervoor te zorgen dat de dagelijkse lessen en de materialen waarmee wordt gewerkt, uitdagend zijn. 

We zorgen tevens voor vaste werkvormen, die voor de kinderen duidelijk en voorspelbaar zijn. Hierdoor weten ze dat ze op ondersteuning kunnen rekenen waar dat nodig is. Daarnaast geven we ze zoveel vertrouwen dat ze ook zonder hulp van anderen tot veel in staat zijn. Dit alles leidt tot een veilige leeromgeving waarbij rust, orde en regelmaat een belangrijke rol spelen.

Lestijden De Tender

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 18-19

Kerstvakantie

zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019

Voorjaarsvakantie
zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-02-2019

Meivakantie
zaterdag 20-04-2019 t/m zondag 05-05-2019

Hemelvaart
donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019

Pinksteren
zaterdag 08-06-2019 t/m maandag 10-06-2019

Zomervakantie
zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 25-08-2019

Contactinformatie

SBO De Tender
Fleringenbrink 2
7544 XN  ENSCHEDE

T 053-4761584

directie@sbo-tender.nl
www.sbo-tender.nl