Speciaal basisonderwijs De Spinaker - Enschede

Mevr. Agnes Asbreuk - Directeur

De naam van onze school is SBO de Spinaker.

De Spinaker is een extra zeil . Dit wordt op een zeilboot bijgezet (naast het grootzeil en de fok), om de boot extra vaart te geven . In de naam symboliseren wij het extra duwtje dat we aan onze leerlingen willen geven, zodat het hen ook voor de wind gaat en zij ook een goede aansluiting vinden met een volgende school. In ons nieuwe logo is de bolling van de Spinaker erg mooi verwerkt tot een stijlvol, sprankelend schoollogo.

De Spinaker is - samen met SBO de Tender - één van de twee openbare speciale basisscholen in Enschede. De school is gehuisvest aan de Poolmansweg 245. Er zijn o.a.10 leslokalen, een handenarbeidlokaal, een gymnastiekzaal en een praktische keuken. Op dit moment telt de school telt 135 leerlingen, verdeeld over 10 groepen: groep 3 t/m 8.

De Spinaker is een openbare school, d.w.z. dat de school toegankelijk is voor alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar met een beschikking die afgegeven is door de PCL. Er wordt op de Spinaker geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of levensbeschouwing. We spreken hier geen waardeoordeel over uit!

Waar de school voor staat!

Onze school geeft de leerlingen een unieke kans zich te ontwikkelen met de hun beschikbare eigen mogelijkheden, rekening houdend met de andere leerlingen in een sfeer van veiligheid.

Dat is ons klimaat!
We hebben dit samengevat in 12 essenties die voor ons van groot belang zijn.

 1. Eruit halen wat erin zit
 2. Nooit meer vervelen
 3. Je hersens leren gebruiken
 4. Minder is meer
 5. Leren betekenisvol maken
 6. Zonder relatie geen prestatie
 7. De leerling leert
 8. Elke leerling leert anders
 9. Laten zien wat je geleerd hebt
 10. Voor de goede orde
 11. De school is van iedereen
 12. Overal kun je leren

Kijk voor een uitgebreide uitleg van deze essenties op onze eigen site www.sbo-spinaker.nl

Lestijden De Spinaker

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 20-21

Herfstvakantie
Ma 12-10-2020 t/m Vr 16-10-2020

Kerstvakantie
Ma 21-12-2020 t/m Vr 01-01-2021

Voorjaarsvakantie
Ma 22-02-2021 t/m Vr 26-02-2021

Goede vrijdag en Pasen
Vr 02-04-2021 t/m Ma 05-04-2021

Koningsdag
Di 27-04-2021

Meivakantie (incl. Hemelvaart)
Ma 03-05-2021 t/m Vr 14-05-2021

Pinksteren
Ma 24-05-2021

Zomervakantie
Ma 12-07-2021 t/m Vr 20-08-2021

Contactinformatie

SBO De Spinaker
Poolmansweg 245
7545 LR  Enschede
Tel. 053 431 8848

directie@sbo-spinaker.nl
www.sbo-spinaker.nl

 https://twitter.com/SBO_de_Spinaker