Openbare basisschool De Saller - Losser

Op De Saller ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun talenten. Ieder kind is talentvol. De één leert door te doen, de ander door te kijken of na te denken. Ontdekken van je eigen talent geeft veel vertrouwen en maakt schoolprestaties beter.

Dhr. Peter Blaauwbroek - Locatieleider
Mevr. Nienke Koertshuis - Directeur

Positief schoolklimaat

De Saller is een PBS-school. PBS staat voor Positive Behavior Support. PBS is een schoolbrede aanpak gericht op stimuleren van goed gedrag. Op De Saller gaan we uit van 3 pijlers:

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid

In alle klassen zijn er wekelijks lessen om goed gedrag te stimuleren. Positief gedrag belonen wij met groepsbeloningen.

VierKeerWijzer

De Saller is een VierKeerWijzer-school. Binnen het VierKeerWijzer leren kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Er is veel aandacht voor presenteren en individuele begeleiding. Alle leerlingen hebben een eigen portfolio met daarin eigen werk, foto’s en reflectiebladen. ’s Middags werken we binnen thema’s aan de wereldoriënterende vakken.

Engels

Engels is voor de leerlingen een grote verrijking. Het stimuleert de algemene taalontwikkeling. Daarom geven wij op De Saller Engels aan al onze leerlingen. We gaan voor kwaliteit, daarom hebben wij gekozen voor een vakleerkracht Engels. Zij geeft wekelijks les in alle groepen.

Buitenschoolse opvang

Binnen het gebouw van De Saller is er buitenschoolse opvang. Er zijn mooie ruimtes ingericht voor kinderen van 4 – 12 jaar. De contactgegevens van de bso staan op de website van onze school.

Lestijden De Saller

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 18-19

Kerstvakantie

zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019

Voorjaarsvakantie
zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-02-2019

Meivakantie
zaterdag 20-04-2019 t/m zondag 05-05-2019

Hemelvaart
donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019

Pinksteren
zaterdag 08-06-2019 t/m maandag 10-06-2019

Zomervakantie
zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 25-08-2019

Contactinformatie

Obs De Saller
Keizerskroon 7
7581 TX  Losser

T 053 5361078

obs@saller.nl
www.saller.nl

 https://twitter.com/obsdesaller

 www.facebook.com/pages/De-Saller/209203025944623