Openbare basisschool De Saller - Losser

Mevr. Liesbeth Dales - Directeur

In het onderwijs streeft “De Saller” ernaar om voor ieder kind het maximale van zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen. Daarbij worden moderne didactische methodes en technieken gebruikt. Lezen en taal zijn speerpunt op onze school; deze vakken krijgen ruim de aandacht.

De Saller is een actieve school met oog voor onderwijskundige vernieuwingen. We zijn sterk op het gebied van leerlingenzorg, ook met aandacht voor onderwijs op maat voor hoogbegaafde kinderen. 

We helpen elk kind zijn mogelijkheden te ontwikkelen en zijn grenzen te verleggen. We hebben ons dusdanig gespecialiseerd, dat we veel leerlingen individueel kunnen begeleiden en verder helpen. 

Basisschool "De Saller" ontleent haar naam aan de nieuwbouwwijk waar de school staat. De school is goed bereikbaar vanuit alle wijken en buitengebieden van Losser.

Lestijden De Saller

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

De komende vakantie

Zomervakantie

zaterdag 21-07-2018 t/m zondag 02-09-2018

Contactinformatie

Obs De Saller
Keizerskroon 7
7581 TX  Losser

T 053 5361078

obs@saller.nl
www.saller.nl

 https://twitter.com/obsdesaller

 www.facebook.com/pages/De-Saller/209203025944623