Openbare basisschool De Linde - Oldenzaal

Mevr. Wendy Brasz
Directeur

‘Alles wat aandacht krijgt groeit’ is ons motto op basisschool de Linde. Wij zijn een openbare school met twee locaties in Oldenzaal. We hebben een locatie gelegen tussen de wijken de Essen en Graven Es aan de Oosterikweg en een locatie gelegen in de wijk de Thij aan de Zandhorstlaan. We ontvangen kinderen en ouders vanuit heel Oldenzaal en zelfs uit de omliggende gemeenten.

We streven er samen met u naar om uw kind(eren) een veilige en prettige leeromgeving te bieden waar uw kind(eren) met plezier kunnen leren. Wij streven er naar om kinderen te leren hun talenten te ontdekken en begeleiden waar dat nodig is. Om hun talenten te leren ontdekken richten we ons op het cognitieve vakken, creatieve vakken en het sociaal emotionele gedeelte.

Cognitieve vakken: 'leren leren'

Rekenen, taal, lezen en Engels Wereldoriëntatie; geschiedenis, aardrijkskunde, natuur

Creatieve vakken; 'leren  communiceren'    

Muziek, handvaardigheid, tekenen en techniek Sociale media en computervaardigheden

Voor alle vakken werken we met methoden en passen we principes van onderzoekend leren en ontwerpend leren toe in onze lessen. Hiermee integreren we doormiddel van projecten de cognitieve vakken met de creatieve vakken.

Sociaal emotionele gedeelte 'leren je eigen geluk te creëren'

Op onze school werken we volgens de drie waarden: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Vanuit een positieve instelling bepalen we gedragsverwachtingen. We bepalen daarmee op welke manier we willen werken, leren en spelen. Deze gedragsverwachtingen zijn gevisualiseerd en kunt u zien en lezen in de gang, hallen en klassen.

Veiligheid: samen zorgen we ervoor dat we met plezier naar school gaan

Respect; alleen met respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar kunnen we werken aan een goede relatie tussen kind, ouder en school.

Verantwoordelijkheid; kinderen, ouders en team blijven leren en in ontwikkeling om het beste bij elkaar naar boven te halen.

Samen met uw kind(eren) en u werken we aan de toekomst.

Je talent ontdekken en ontwikkelen

Plezier en verwondering

Lestijden De Linde

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 18-19

Kerstvakantie

zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019

Voorjaarsvakantie
zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-02-2019

Meivakantie
zaterdag 20-04-2019 t/m zondag 05-05-2019

Hemelvaart
donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019

Pinksteren
zaterdag 08-06-2019 t/m maandag 10-06-2019

Zomervakantie
zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 25-08-2019

Obs De Linde "De Thij/Graven Es"
Obs De Linde "De Essen"

Contactinformatie

OBS De Linde

Locatie de Thij
Zandhorstlaan 99
7576 VR Oldenzaal
T 0541 534407

Locatie de Essen
Oosterikweg 1
7577 PL Oldenzaal
T 0541 534455

info@obs-delinde.nl 
www.obs-delinde.nl

 https://twitter.com/obsdelinde

 www.facebook.com/delindedethij