OBS De Imenhof - Losser

ONDERWIJS OP DE IMENHOF

Het team van de Imenhof gelooft dat kinderen het best leren wanneer zij gelukkig zijn, zelfvertrouwen hebben en met PLEZIER naar school gaan. In goede samenwerking met ouders maken we kinderen eigenaar van hun leer- en persoonsontwikkeling. Ieder mag zijn wie hij/zij is (EIGENHEID).  

Wij staan garant voor positief onderwijs op basis van RESPECT, omdat we de kinderen leren leren en leren leven. Juist door dat evenwicht geven we onze leerlingen vertrouwen, VERANTWOORDELIJKHEID, kennis en voldoende skills mee om zich te kunnen redden in de samenleving.

LEREN LEREN – LEREN LEVEN

Wij geven onderwijs in de balans tussen:

LEREN

 • cognitie
 • spanning
 • presteren
 • alleen
 • vakkennis

LEVEN

 • sociaal emotioneel
 • ontspanning
 • fouten mogen maken
 • samen
 • talent

BELOFTE AAN ONZE LEERLINGEN

Wij beloven jullie:

 • Een veilige en positieve leeromgeving
 • Goede en duidelijke instructies die aansluiten bij jouw leerniveau
 • Begeleiding bij het leren leren; leerstrategieën, werkhouding, concentratie, keuzes maken, media, planning en samenwerking
 • Begeleiding bij het leren leven; verantwoordelijkheid, zelfkennis, compassie, zelfvertrouwen, geluk, respect en denken in mogelijkheden
 • De gelegenheid om jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen
 • Dat je veel leert over de multiculturele samenleving en communicatie in de Engelse taal, zodat je een goede wereldburger kunt zijn
 • Een team van sterke en daadkrachtige leerkrachten die je helpen het beste in jezelf naar boven te halen

WANNEER LEERLINGEN ONZE SCHOOL VERLATEN

 • Beschikken zij over meer dan voldoende kennis in de basisvakken (bijv. rekenen en taal) en daarnaast een goed basisniveau in de Engelse taal
 • Hebben ze een leergierige en kritische houding
 • Weten ze waar ze wel en niet sterk in zijn en hoe ze hiermee om kunnen gaan
 • Kunnen ze zichzelf presenteren en op verschillende manieren informatie overbrengen
 • Zijn ze in staat leerstof in te plannen en beschikken ze over verschillende leerstrategieën
 • Kennen ze de verschillende mogelijkheden op het gebied van ICT en zijn ze mediawijs
 • Zijn ze sociaal vaardig en gaan ze respectvol met een ander om
 • Kunnen zij samenwerken en op een effectieve manier communiceren

Locatieleiding

Nienke Koertshuis - Olde Agterhuis
Directeur OBS De Imenhof
Sanne Groener
Locatieleider OBS De Imenhof

Lestijden De Imenhof

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 19-20

Herfstvakantie
19-10-2019 t/m 27-10-2019

Kerstvakantie
21-12-2019 t/m 05-01-2020

Voorjaarsvakantie
15-02-2020 t/m 23-02-2020

Goede vrijdag en Pasen
10-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie
25-04-2020 t/m 10-05-2020

Hemelvaart
21-05-2020 t/m 22-05-2020

Pinksteren
01-06-2020

Zomervakantie
04-07-2020 t/m 16-08-2020

Contactinformatie

OBS De Imenhof
Markeweg 37
7582
BZ Losser

053-5361631

info@imenhof.nl
www.imenhof.nl

 www.facebook.com/imenhof