Openbare basisschool De Esmarke - Enschede

Mevr. Veroniek Kortink - Directeur

OBS de Esmarke; de school met zorg voor uw kind!

De Esmarke is een openbare school; openbaar onderwijs voor alle kinderen. Het leert ze samen leren, samen spelen, samen leven. Goed openbaar onderwijs bereidt kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving.

Uitgangspunten voor ons onderwijs:

een school moet een plezierige, veilige plek zijn waar op verantwoorde, zorgvuldige wijze optimale ontwikkelingskansen voor elk kind worden geboden.

De school biedt een adaptieve vorm van onderwijs. Structuur, interactie tussen leerkracht en leerling, zelfstandig werken, samenwerkend leren en zorgvuldig plannen zijn daarbij de centrale begrippen. Naast deze pedagogisch-didactische uitgangspunten vinden we op onze school belangrijk om aandacht te besteden aan culturele vorming, expressie, sport en spel en bewust omgaan met de omgeving. Daarnaast is een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind belangrijk.

In alle groepen wordt Engels gegeven.

De school zal bij invulling en vormgeving van haar diverse taken waar mogelijk en gewenst de ouders actief betrekken. Ook worden er diverse keren per jaar gezellige activiteiten voor ouders en kinderen georganiseerd.

Wilt u meer informatie?

Wij nodigen u graag uit om een digitaal bezoek te brengen aan onze website.

Lestijden De Esmarke

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 18-19

Kerstvakantie

zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019

Voorjaarsvakantie
zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-02-2019

Meivakantie
zaterdag 20-04-2019 t/m zondag 05-05-2019

Hemelvaart
donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019

Pinksteren
zaterdag 08-06-2019 t/m maandag 10-06-2019

Zomervakantie
zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 25-08-2019

Contactinformatie

OBS De Esmarke
Esmarkelaan 201
7534 JZ  ENSCHEDE

T 053-4618000

algemeen@esmarke.nl
www.obsdeesmarke.nl

 @Esmarke