Openbare basisschool De Esmarke - Enschede

Mevr. Veroniek Kortink - Directeur

OBS de Esmarke; de school met zorg voor uw kind!

De Esmarke is een openbare school; openbaar onderwijs voor alle kinderen. Het leert ze samen leren, samen spelen, samen leven. Goed openbaar onderwijs bereidt kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving.

Uitgangspunten voor ons onderwijs:

een school moet een plezierige, veilige plek zijn waar op verantwoorde, zorgvuldige wijze optimale ontwikkelingskansen voor elk kind worden geboden.

De school biedt een adaptieve vorm van onderwijs. Structuur, interactie tussen leerkracht en leerling, zelfstandig werken, samenwerkend leren en zorgvuldig plannen zijn daarbij de centrale begrippen. Naast deze pedagogisch-didactische uitgangspunten vinden we op onze school belangrijk om aandacht te besteden aan culturele vorming, expressie, sport en spel en bewust omgaan met de omgeving. Daarnaast is een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind belangrijk.

In alle groepen wordt Engels gegeven.

De school zal bij invulling en vormgeving van haar diverse taken waar mogelijk en gewenst de ouders actief betrekken. Ook worden er diverse keren per jaar gezellige activiteiten voor ouders en kinderen georganiseerd.

Wilt u meer informatie?

Wij nodigen u graag uit om een digitaal bezoek te brengen aan onze website.

Workshop Tetem en de bibliotheek

Koningsspelen 2021

Paasfeest: Leuk!! Eieren zoeken in het speelbos!

Leuk!! Eieren zoeken in het speelbos!

Voorleeskampioen Eileen uit groep 8

Verkeersquiz groep 7b

Groep 7b deed mee aan de finale van de verkeersquiz!

Korfbaltoernooi groepen 5 en 6

Lestijden De Esmarke

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 20-21

Herfstvakantie
Ma 12-10-2020 t/m Vr 16-10-2020

Kerstvakantie
Ma 21-12-2020 t/m Vr 01-01-2021

Voorjaarsvakantie
Ma 22-02-2021 t/m Vr 26-02-2021

Goede vrijdag en Pasen
Vr 02-04-2021 t/m Ma 05-04-2021

Koningsdag
Di 27-04-2021

Meivakantie (incl. Hemelvaart)
Ma 03-05-2021 t/m Vr 14-05-2021

Pinksteren
Ma 24-05-2021

Zomervakantie
Ma 12-07-2021 t/m Vr 20-08-2021

Contactinformatie

OBS De Esmarke
Esmarkelaan 201
7534 JZ  ENSCHEDE
Tel. 053 461 8000

algemeen@esmarke.nl
www.obsdeesmarke.nl

 @Esmarke