Openbare Freinet basisschool De Bothoven - Enschede

Marjan Peters
Mevr. Marjan Peters - Directeur

Aan de voet van de watertoren, tegen de oostrand van het Centrum vindt u onze school: De Bothoven, een Openbare Basisschool voor Freinetonderwijs. Kinderen uit zowel de wijk de Bothoven als ook uit vele andere delen van Enschede krijgen in het aantrekkelijke en inspirerende gebouw les van een groep enthousiaste leerkrachten. Uitgangspunten van ons onderwijs zijn de ideeën en technieken van de Franse onderwijsvernieuwer Celestin Freinet.

De kinderen zijn verdeeld over 10 groepen, elk met een eigen kleur. De gemiddelde groepsgrootte is 21 leerlingen. Al onze groepen zijn heterogeen samengesteld; dat wil zeggen dat we in elke klas bewust twee leeftijdsgroepen bij elkaar hebben geplaatst. 

In onze groepen zitten kinderen uit alle geledingen van de samenleving. Deze variatie maakt van onze groepen een levendig geheel, waar het voor kinderen en leerkrachten prettig werken is. We streven naar een warm en veilig pedagogisch klimaat, want we vinden dat alleen in een veilige werksfeer goede prestaties tot stand kunnen komen. 

Onze school zou geen Freinetschool zijn als ook de ouders niet op allerlei manieren meewerken: van oudpapier ophalen tot meepraten en -denken over de dagelijkse gang van zaken in de mr / schoolcommissie.

In de lunchpauze kunnen de kinderen in het schoolgebouw gebruik maken van een goed georganiseerde overblijf. Na schooltijd is er de mogelijkheid om gebruik te maken van BSO “De Vrijbuiter”. Deze Buiten Schoolse Opvang wordt georganiseerd door de professionals van SKE. Het gebouw waar de kinderen opgevangen worden staat op het school[plein van de school en is veilig door de kinderen te bereiken.

Voor de allerjongsten (2 t/m 4 jaar) beschikt de school over een inpandige Peuterspeelzaal, “Het Klavertje”. Deze nieuwe zaal wordt door medewerkers van Alifa gerund.

Freinetschool de Bothoven

Jouw ervaring als grootste les

Jouw ervaring als grootste les

Jouw ervaring als grootste les

Lestijden De Bothoven

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Uitgangspunten Freinetonderwijs

1. Uitgaan van ervaringen en belevenissen van kinderen
2. Leren is het al handelend zoeken en ontdekken
3. Het werk van de leerlingen moet plaatsvinden in een voor hen herkenbare context
4. De opvoeding vindt plaats door overleg

Contactinformatie

Freinetschool De Bothoven

Reudinkstraat 15
7511 ZG  ENSCHEDE 
T 053-4348962