Openbare basisschool Twekkelerveld - Enschede

Obs Twekkelerveld heeft als missie voor alle kinderen:

  • Ontdek wie je bent
  • Ontdek wat je kan
  • Ontdek wat je wilt
  • En ga de toekomst tegemoet

We gebruiken de volgende kernwaarden:
Geluk, respectvol, talenten zien, nieuwsgierigheid en jezelf kunnen zijn. Met plezier en veilig naar school.

Basisschool Twekkelerveld is een basisschool voor openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is voor alle kinderen. Het leert ze samen leren, samen spelen en samen leven. We maken deel uit van het IKC Universum in de wijk Twekkelerveld.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. We werken met PEP ( Positief Educatie Programma) en dit vormt de basis voor ons dagelijks handelen en een positief pedagogisch klimaat.

We werken met stamgroepen en in niveaugroepen. De stamgroep is de vaste groep waar kinderen in zitten met een vaste leerkracht. Bij de basisvakken lezen, rekenen en spelling worden de kinderen verdeeld in niveaugroepen. Zo krijgen ze les op niveau, in de zone van de naaste ontwikkeling.

Naast de basis leerstof besteden we op school veel aandacht aan creatieve ontwikkeling, sport en cultuur. We organiseren verschillende activiteiten voor de kinderen en vinden het fijn om ouders hierbij te betrekken. 

Wilt u meer informatie? U kunt een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding. U bent van harte welkom samen met uw kind(eren).

Lestijden Twekkelerveld

Obs Twekkelerveld heeft een continurooster. Alle kinderen lunchen tussen de middag op school. De lestijden zijn elke dag van 8.30 uur tot 14 uur.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 22-23

Herfstvakantie
Ma 17-10-2022 t/m Vr 21-10-2022

Kerstvakantie
Ma 26-12-2022 t/m Vr 06-01-2023

Voorjaarsvakantie
Ma 27-02-2023 t/m Vr 03-03-2023

Goede Vrijdag
Vr 07-04-2023

2e Paasdag
Ma 10-04-2023

Meivakantie
Ma 24-04-2023 t/m Vr 05-05-2023

Hemelvaart
Do 18-05-2023

Pinksteren
Ma 29-05-2023

Zormervakantie
Ma 24-07-2023 t/m Vr 01-09-2023

Contactinformatie

Obs Twekkelerveld
Schietbaanweg 30
7521 DB  ENSCHEDE
Tel. 053 433 3790

info@obstwekkelerveld.nl
www.obstwekkelerveld.nl