Openbare basisschool Roombeek - Enschede

GROEI – RESPECT en TOLERANTIE – PLEZIER en PASSIE - VEILIGHEID

Wie zijn wij?

OBS Roombeek is een openbare basisschool waar persoonlijke aandacht voorop staat. We zorgen samen voor een veilige schoolsituatie, waarbij we respectvol en tolerant met elkaar omgaan. Daarbij is er veel ruimte voor passie en plezier. Vanuit deze waarden komt iedereen tot groei:  je gaat naar school om te leren. 

Leren is meer dan alleen rekenen-taal-lezen-schrijven. Leren is ook leren omgaan met anderen, leren communiceren en leren je eigen geluk te organiseren. Wij geven kinderen daarbij de ruimte om ze te laten groeien in hun talenten!

VierKeerWijzer volgens meervoudige intelligentie (MI)

OBS Roombeek is een gecertificeerde 4X Wijzer school. De zaakvakken en topografie worden aangeboden in thema’s in samenhang. VIER staat voor:  Vragen/Verkennen – Ik  – Ervaren/Experimenteren  – Resultaat/Reflecteren.

PBS (Positive Behavior Support)

Met een positieve insteek, duidelijke afspraken en verwachtingen zorgen wij samen met de leerlingen en de ouders voor een prettige sfeer op school. Het schoolteam wordt hierbij ondersteund door de kinderraad en de PBS ouderdenktank.

Goed, gedifferentieerd onderwijs/Snappet/Digikeuzebord

We hebben oog voor verschillen en willen bij elk kind in ieder geval ‘eruit halen wat erin zit’. Met behulp van de digitale platforms Digikeuzebord en  Snappet kunnen we kinderen goed volgen in hun ontwikkeling en doelgericht aandacht schenken aan wat een kind nodig heeft.

GLANS/ouderbetrokkenheid

Geen school zonder kinderen en ouders!  De leerkrachten in groep 1 en groep 5 gaan het begin van het schooljaar bij alle kinderen op huisbezoek. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 zitten bij de gesprekken over hun ontwikkeling. De sterke driehoek kind-ouder-school draagt bij tot een nog betere ontwikkeling van het kind! 

Wie ben jij?

Kom samen met uw kind(eren) kennismaken met onze school! Maak een afspraak met de directeur  voor een rondleiding.

Hartelijk welkom op OBS Roombeek!

Lestijden Roombeek

OBS Roombeek heeft een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 22-23

Herfstvakantie
Ma 17-10-2022 t/m Vr 21-10-2022

Kerstvakantie
Ma 26-12-2022 t/m Vr 06-01-2023

Voorjaarsvakantie
Ma 27-02-2023 t/m Vr 03-03-2023

Goede Vrijdag
Vr 07-04-2023

2e Paasdag
Ma 10-04-2023

Meivakantie
Ma 24-04-2023 t/m Vr 05-05-2023

Hemelvaart
Do 18-05-2023

Pinksteren
Ma 29-05-2023

Zormervakantie
Ma 24-07-2023 t/m Vr 01-09-2023

Contactinformatie

OBS Roombeek
Bosuilstraat 3
7523 BJ  ENSCHEDE
Tel. 053 436 4369

roombeek@roombeekschool.nl 
www.roombeekschool.nl

 @obsroombeek

 www.facebook.com/Openbare-Basisschool-Roombeek-1503583293214145