Openbare basisschool Park Stokhorst - Enschede

De openbare basisschool Park Stokhorst is een buurtgerichte school waar kinderen, ouders en leerkrachten er naar streven om met elkaar in een prettige en veilige sfeer samen te werken.

De o.b.s. Park Stokhorst is een middelgrote school en is rustig gelegen in een fraai park. Er is voldoende speelruimte voor de kinderen aanwezig. 

De school beschikt over een inpandige peuterspeelzaal en voor-, tussen- en naschoolse opvang. Het betreft een samenwerkingsverband met Human Kind. 

Wij willen in ons onderwijs de leerlingen centraal stellen door hen een uitdagende leeromgeving te bieden, waarbinnen ze enerzijds maximale kennis kunnen verwerven en anderzijds leren te leren. In dit proces zullen we tevens omgaan met verschillen, zodat de leerling zijn/haar talenten kan ontwikkelen. Op school leren de kinderen niet alleen taal, rekenen en spellen, maar ook vaardigheden als onderzoekend en samenwerkend leren en presenteren.

In onze schoolgids vindt u nadere informatie omtrent de gang van zaken in school. U vindt de schoolgids op onze website. Natuurlijk kunt u deze gids ook van ons krijgen. Een telefoontje is genoeg. Wij zorgen dan dat u per omgaande onze schoolgids ontvangt.

Wilt u eens een kijkje komen nemen, dan bent u van harte welkom. Wij ontvangen u graag. Naast informatie zullen wij u dan onze school laten zien op een moment dat de kinderen aan het werk zijn.

Marcel de Boer,
directeur

Lestijden Park Stokhorst

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 22-23

Herfstvakantie
Ma 17-10-2022 t/m Vr 21-10-2022

Kerstvakantie
Ma 26-12-2022 t/m Vr 06-01-2023

Voorjaarsvakantie
Ma 27-02-2023 t/m Vr 03-03-2023

Goede Vrijdag
Vr 07-04-2023

2e Paasdag
Ma 10-04-2023

Meivakantie
Ma 24-04-2023 t/m Vr 05-05-2023

Hemelvaart
Do 18-05-2023

Pinksteren
Ma 29-05-2023

Zormervakantie
Ma 24-07-2023 t/m Vr 01-09-2023

Contactinformatie

Obs Park Stokhorst
Hoge Boekelerweg 135
7531 EC  ENSCHEDE
Tel. 053 436 2404

info.obsparkstokhorst@consentscholen.nl
www.obsparkstokhorst.nl