Openbare basisschool Molenbeek

Basisschool Molenbeek is gesitueerd in Enschede West en biedt alle kinderen van 4 – 12 jaar uit Boekelo, Usselo en omliggende buurtschappen de mogelijkheid onderwijs te genieten dat bij hen past. En daarmee is meteen de kracht van onze school aangegeven, namelijk het aanbieden van onderwijs op maat. Dat betekent dat we ons ten doel stellen een maximaal leerrendement te halen voor ieder kind. Een team van enthousiaste en (bij)geschoolde leerkrachten zorgt ervoor dat uw kind zich kan ontwikkelen in een veilige omgeving en in een sfeer van rust en geborgenheid.

Zorgstructuur

Voor het behalen van een maximaal leerrendement is een goede zorgstructuur van groot belang. Wij zijn er trots op dat wij een beschikken over een dergelijke structuur, die zodanig is ingericht dat de ontwikkeling van elke leerling nauwlettend wordt gevolgd en regelmatig wordt besproken.

Kinderen vragen om duidelijkheid

Opvoeden van jonge mensen vraagt om een heldere structuur, respect voor elkaar, handelen volgens vastgestelde normen en waarden, samen werken, zelfstandigheid en vrijheid binnen gestelde kaders. Kinderen vinden het prettig als ze weten wat de “spelregels” zijn.

obs Molenbeek biedt haar leerlingen inzicht in deze spelregels en structuur.

Plezier in leren

Een kind presteert beter als het plezier heeft in z’n werk. Wij zien het dan ook als onze taak er voor te zorgen dat uw kind zich veilig voelt, zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt en graag naar school gaat. Wij hebben oprechte belangstelling voor het wel en wee van onze leerlingen,hetgeen zich vertaalt in een open houding naar elkaar en in een sfeer die zich moeilijk laat omschrijven maar duidelijk voelbaar is bij de bezoeker.

Daarom.....

nodigen wij u van harte uit om die sfeer te proeven op een van onze locaties of beter nog op beide.

Vossenjacht

Sinterklaas

"Noaber" bezoek

Lestijden Molenbeek

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 22-23

Herfstvakantie
Ma 17-10-2022 t/m Vr 21-10-2022

Kerstvakantie
Ma 26-12-2022 t/m Vr 06-01-2023

Voorjaarsvakantie
Ma 27-02-2023 t/m Vr 03-03-2023

Goede Vrijdag
Vr 07-04-2023

2e Paasdag
Ma 10-04-2023

Meivakantie
Ma 24-04-2023 t/m Vr 05-05-2023

Hemelvaart
Do 18-05-2023

Pinksteren
Ma 29-05-2023

Zormervakantie
Ma 24-07-2023 t/m Vr 01-09-2023

Contactinformatie

Molenbeek Boekelo
Boekelerschoolpad 1
7548 AH  Boekelo
Tel. 053 428 1543

Molenbeek Usselo
Lammerinkweg 10
7546 RD  ENSCHEDE
Tel. 053 428 1608

info@oobus.nl
www.obsmolenbeek.nl