Openbare basisschool Het Wooldrik - Enschede

Op het Wooldrik willen wij kinderen een stevige basis bieden waarbij de kinderen zich optimaal ontwikkelen en plezier hebben in het leren. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen na 8 jaar onderwijs voldoende kennis hebben opgedaan en zich voldoende vaardigheden eigen hebben gemaakt om met succes aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen. Wij betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces, wij leren de kinderen eigen doelen te stellen, eigen talenten te ontdekken en te gebruiken en 21e eeuwse vaardigheden toe te passen (samenwerken, digitale vaardigheden, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, sociale en culturele vaardigheden, communiceren).

Kenmerkend voor onze school is de kleinschaligheid en de goede sfeer waarbij er persoonlijke aandacht is voor elk kind en elke ouder. Wij hebben een enthousiast team met passie voor werk en kind. Met dit team werken wij aan uitdagend onderwijs, waarbinnen de doorgaande lijn, zorg en ondersteuning gewaarborgd zijn. De  school biedt daarbij voldoende ruimte voor begeleiding, consultatie en collegiaal samenwerken waarbij we de leerinhoud kritisch blijven bekijken t.o.v. de ontwikkelende maatschappij en nieuwe inzichten.

Wij verwijzen u graag naar onze website voor meer informatie. Hier kunt u onder andere de schoolgids vinden. Hoeveel er ook op de website en in onze schoolgids staat, een echt goede indruk krijgt u pas wanneer u ons bezoekt. Sfeer proeven maakt soms meer duidelijk dan veel woorden. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door onze school. Maak hiervoor gerust een afspraak met de directeur.

Lestijden Het Wooldrik

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 21-22

Herfstvakantie
Za 16-10-2021 t/m Zo 24-10-2021

Kerstvakantie
Za 25-12-2021 t/m Zo 09-01-2022

Voorjaarsvakantie
Za 19-02-2022 t/m Zo 27-02-2022

Pasen
Ma 18-04-2022

Meivakantie
Za 23-04-2022 t/m Zo 08-05-2022

Hemelvaart
Do 26-05-2022

Pinksteren
Ma 06-06-2022

Zomervakantie
Za 16-07-2022 t/m Zo 28-08-2022

Contactinformatie

Obs Het Wooldrik
Celsiusstraat 10
7535 DK  ENSCHEDE
Tel. 053 431 6711

hetwooldrik@hetwooldrik.nl
www.obs-hetwooldrik.nl

 @ObsHetWooldrik