Openbare basisschool Het Vastert - Enschede

“Ieder kind telt” op OBS Het Vastert

OBS Het Vastert is de openbare basisschool voor Stroinklanden-Noord.  De school is gevestigd aan de Vastertlanden . We streven er naar om op school een sfeer te scheppen waar ieder kind zich veilig en geaccepteerd voelt. Het maken van duidelijke regels en afspraken speelt hierbij een belangrijke rol. We stimuleren de kinderen met elkaar samen te werken en te spelen, op basis van wederzijds respect, zodat ze met plezier naar school gaan. Wij zijn een school die zelfstandigheid stimuleert en waar structuur, stabiliteit en solidariteit heerst. 

Met ons onderwijs sluiten wij zo goed mogelijk aan bij de mogelijkheden van de kinderen. Hierbij vinden wij  regelmatig contact tussen ouders en school erg belangrijk. Daarnaast zijn ouders ook actief in en voor de school door middel van zitting in Medezeggenschapsraad, Ouderraad en activiteitencommissie. 

Op het Vastert is elk kind uniek en gaan onderwijs en opvoeding hand in hand. Leerkracht, ouder en kind werken actief samen. “Een fijne schooltijd” maak je immers samen!

Lestijden Het Vastert

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 22-23

Herfstvakantie
Ma 17-10-2022 t/m Vr 21-10-2022

Kerstvakantie
Ma 26-12-2022 t/m Vr 06-01-2023

Voorjaarsvakantie
Ma 27-02-2023 t/m Vr 03-03-2023

Goede Vrijdag
Vr 07-04-2023

2e Paasdag
Ma 10-04-2023

Meivakantie
Ma 24-04-2023 t/m Vr 05-05-2023

Hemelvaart
Do 18-05-2023

Pinksteren
Ma 29-05-2023

Zormervakantie
Ma 24-07-2023 t/m Vr 01-09-2023

Contactinformatie

Obs Het Vastert
Vastertlanden 167
7542 LR  ENSCHEDE
Tel. 053 478 3818

info@obsvastert.nl
www.obsvastert.nl