Openbare Dalton basisschool Het Stroink - Enschede

Het Stroink, een kansrijke, veilige school.

Daltonbasisschool Het Stroink is een laagdrempelige openbare school in de wijk Stroinkslanden, waarin kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt gegeven door een professioneel team.

Een plezierig werkklimaat is van groot belang. Een goede sfeer onder collega's heeft een positieve uitwerking op de ouders, maar vooral op de kinderen. Een belangrijke voorwaarde voor een goede relatie leerkracht - leerling is dat de leerling zich thuis voelt in de groep en op school.

Wij laten de Daltonprincipes zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid goed tot hun recht komen. De kinderen denken mee en beslissen mee in de klassenvergaderingen en de kinderraad. Verder krijgen ze via de Daltontaak de leerstof op niveau aangeboden.

Wij hebben niet alleen aandacht voor de leervaardigheden, maar ook voor de sociaal-emotionele, creatieve en motorische vaardigheden. Op ons prachtige nieuwe schoolplein wordt gespeeld volgens het programma Beweegwijs. Bewegen, spelen en gezonde voeding staan hoog in het vaandel. Wij werken met jaargroepen, maar doorbreken deze bijv. bij niveaulezen. Bij het geven van instructie houden wij rekening met verschillen tussen leerlingen.

We hebben een open communicatie naar ouders toe, in het belang van het kind. D.m.v. weekbrieven, kinderweekbrieven (gemaakt door leerlingen uit groep 8), open-huis-avonden, rapportavonden, informele contacten, oudergesprekken en een informatieavond houden we ouders zo goed mogelijk op de hoogte van de stand van zaken omtrent de kinderen, de school en wijkaangelegenheden.

Indien noodzakelijk is er op school opvang vanaf 8.00 uur aanwezig..

Wij nodigen U van harte uit om de school van binnen te komen bekijken en/of een informatiepakket aan te vragen.

Lestijden Het Stroink

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 22-23

Herfstvakantie
Ma 17-10-2022 t/m Vr 21-10-2022

Kerstvakantie
Ma 26-12-2022 t/m Vr 06-01-2023

Voorjaarsvakantie
Ma 27-02-2023 t/m Vr 03-03-2023

Goede Vrijdag
Vr 07-04-2023

2e Paasdag
Ma 10-04-2023

Meivakantie
Ma 24-04-2023 t/m Vr 05-05-2023

Hemelvaart
Do 18-05-2023

Pinksteren
Ma 29-05-2023

Zormervakantie
Ma 24-07-2023 t/m Vr 01-09-2023

Contactinformatie

Odbs Het Stroink
Het Stroink 66
7542 GT  ENSCHEDE
Tel. 053 476 6581

hetstroink@hetstroink.com
www.hetstroink.nl