Openbare Dalton basisschool Het Kompas - Overdinkel

Dit zijn wij:

Een openbare Daltonbasisschool, waar de kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, reflecteren en effectiviteit centraal staan.

Een VierKeerWijzer-school, waar kinderen leren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, met daarnaast veel aandacht voor presenteren en individuele begeleiding. 
Zie voor meer informatie:: www.vierkeerwijzer.nl

Positief schoolklimaat

 • Prettig, rustig en veilig klimaat
 • Veel aandacht voor goed gedrag m.b.v. de PBS-aanpak. Met als kernwaarden: Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid.
  Zie voor meer informatie: www.swpbs.nl/pbs
 • Veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met behulp van de methode Kwink.
  Zie voor meer informatie: www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/daarom-kwink/
 • Aandacht voor gemeenschappelijk beleving. Voorbeelden hiervan zijn: Jaarlijkse feesten, werken aan een gezamenlijk thema, maandsluitingen, activiteiten met de hele school, waarbij kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken of samen spelen. Dit zorgt er voor dat alle leerlingen, van jong tot oud, elkaar kennen.
 • Een goede samenwerking, communicatie en afstemming tussen ouders, kind en leerkracht, omdat we weten dat kinderen daardoor beter in hun vel zitten en zich optimaler kunnen ontwikkelen.

Onderwijs op maat

 • Onderwijs dat het verschil maakt, nu en in de toekomst.
 • Kernvakken rekenen, taal en lezen als stevige basis.
 • Onderwijs passend bij leerpotentieel, talenten en interesses van kinderen.
 • Verwerking taal en rekenen vanaf groep 4 op een tablet (adaptief).
 • VierKeerWijzer (meervoudige intelligentie).
 • Balans in aandacht voor cognitieve vaardigheden, plezier èn vaardigheden als leren leren, leren communiceren en leren je eigen geluk te organiseren.

Lestijden Het Kompas

Wij hebben een continurooster

Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 21-22

Herfstvakantie
Za 16-10-2021 t/m Zo 24-10-2021

Kerstvakantie
Za 25-12-2021 t/m Zo 09-01-2022

Voorjaarsvakantie
Za 19-02-2022 t/m Zo 27-02-2022

Pasen
Ma 18-04-2022

Meivakantie
Za 23-04-2022 t/m Zo 08-05-2022

Hemelvaart
Do 26-05-2022

Pinksteren
Ma 06-06-2022

Zomervakantie
Za 16-07-2022 t/m Zo 28-08-2022

Contactinformatie

Odbs Het Kompas
Prins Hendrikstraat 1
7586 BG Overdinkel
Tel. 053 536 2333

directie@obshetkompas.nl
www.obshetkompas.nl

https://twitter.com/obsHetKompas
www.facebook.com/obs.hetkompas