Openbare basisschool Glanerbrug-Noord - Enschede

Ligging
De naam van onze school is O.b.s. Glanerbrug-Noord. Deze naam geeft de ligging aan ten noorden van de Gronausestraat die Glanerbrug in twee├źn verdeelt. Deze drukke, voor kinderen risicovolle verkeersader is altijd een reden geweest om te zorgen voor een goede spreiding van het openbaar onderwijs in dit gebied.

Schoolgrootte
Het leerlingenaantal van de school ligt rond de 150 leerlingen. Vanaf het schooljaar 2009-2010 is de school alleen nog gehuisvest aan de Bultsweg. De school wordt vooral bezocht door kinderen uit het gehele gebied ten noorden van de Gronausestraat. 

Uitgangspunten
Onderwijs is heel belangrijk. De basisschool legt de basis voor al het daarop volgende onderwijs. In de eerste acht jaar dat een kind naar school gaat, leert het heel veel. Scholen hebben in ons land een zekere vrijheid om te bepalen wat ze belangrijk vinden om uw kind te laten leren en een grote vrijheid in de manier waarop ze dat doen.

Wij streven naar een ongestoorde ontwikkeling voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Komen tot een kwaliteitsverbetering van ons onderwijs, waarbij het kind centraal staat, is het doel dat wij ons gesteld hebben bij de start van de 21ste eeuw.

Lestijden Glanerbrug-Noord

Wij hebben een continurooster

Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 22-23

Herfstvakantie
Ma 17-10-2022 t/m Vr 21-10-2022

Kerstvakantie
Ma 26-12-2022 t/m Vr 06-01-2023

Voorjaarsvakantie
Ma 27-02-2023 t/m Vr 03-03-2023

Goede Vrijdag
Vr 07-04-2023

2e Paasdag
Ma 10-04-2023

Meivakantie
Ma 24-04-2023 t/m Vr 05-05-2023

Hemelvaart
Do 18-05-2023

Pinksteren
Ma 29-05-2023

Zormervakantie
Ma 24-07-2023 t/m Vr 01-09-2023

Contactinformatie

OBS Glanerbrug-Noord
Bultsweg 170
7532 XJ  ENSCHEDE
Tel. 053 461 1364

Postbus 6365
7503 GK Enschede

info@glanerbrug-noord.nl
www.glanerbrug-noord.nl