Openbare Dalton basisschool Europa - Enschede

Missie:

Leerontwikkeling, structuur en veiligheid; we geven elke leerling iets om op te bouwen.

Als school streven we er altijd naar om het maximale uit elke leerling te halen, zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied. Elk kind maakt hierbij zijn eigen (leer)ontwikkeling door; we gaan uit van de talenten en mogelijkheden van ieder kind.

Virtuele tour

BEELDEN ZEGGEN ALTIJD MEER DAN WOORDEN. Bekijk onze virtuele tour: https://tour.periview.nl/338_consent/obsd_europa/tour/

Maakt u ook een keer geheel vrijblijvend een afspraak om alles in en rond de school te komen bekijken? We zien u graag!

De school

Midden in een parkachtige omgeving, aan de rand van de wijken Boswinkel, Ruwenbos en Eikendaal, ligt aan de Belgiëlaan het prachtige gebouw van odbs Europa. Rondom de school zijn diverse sport- en spelvoorzieningen in een hypermoderne en interactieve omgeving. Zo vindt u een basketbalveld, een jeu du boules baan, een voetbalveld, een bootcamp, een free-running parcours, 3 interactieve speeltoestellen, een complete speeltuin en nog heel veel meer.

Al deze voorzieningen kunnen door onze kinderen volop gebruikt worden. Daarnaast beschikken de kleuters nog over een eigen kleuterplein. De gemiddelde groepsgrootte bestaat uit ongeveer 20 kinderen. Het gehele team bestaat uit 15 leerkrachten.

Wat zijn onze kwaliteiten als school?

  • We zijn een Daltonschool. We werken vanuit de kernwaarden: vertrouwen, samenwerken, zelfstandigheid, effectiviteit, reflectie.
  • Bevlogen en betrokken leerkrachten die didactisch en pedagogisch sterk zijn.
  • Nauwe samenwerking met ouders. Persoonlijke aandacht staat bij ons centraal.
  • Wij zijn een professionele leergemeenschap: we leren van en met elkaar, leerlingen, ouders en het team. Samen zorgen voor een continue ontwikkeling om van elkaar te leren.
  • Wetenschap en techniek: we bieden van groep 1 t/m groep 8 structureel thema’s aan in de groepen, een uitdagende leeromgeving waar talent en kwaliteit zich kunnen ontwikkelen.
  • Bewezen kwalitatief goed onderwijs vastgesteld door visitaties en inspectie van onderwijs.
  • Pedagogisch klimaat: we werken op school vanuit het gedachtengoed van PBS (positief opvoeden). We hebben heldere gedragsverwachtingen, onze kernwaarden hebben we gevisualiseerd door schoolbreed gebruik te maken van 9 pictogrammen.
  • We maken gebruik van vakleerkrachten muziek en bewegingsonderwijs.
  • Diverse buitenschoolse activiteiten (er is veel ruimte in en om de school). We beschikken over een interactief schoolplein, een Krajicek Plaza en speeltuin waar alle leerlingen/gezinnen diverse speel-/leermogelijkheden hebben.

Openbaar

Odbs Europa is een openbare school. Dit houdt in dat alle kinderen, ongeacht hun geloof of levensovertuiging welkom zijn. Respect voor verschillen tussen kinderen, verdraagzaamheid en het leren met elkaar om te gaan, staan hoog in ons vaandel.

Onderwijs

Het onderwijs op Odbs Europa kenmerkt zich door binnen een veilige, gestructureerde omgeving op een kindvriendelijke manier met onze kinderen om te gaan. We werken vanuit de Daltonvisie, waarbij o.a. belangrijk is dat kinderen zelfstandig leren werken, zelfverantwoordelijkheid aanleren en leren samenwerken met andere kinderen. In de groepen is er dus grote aandacht voor zelfstandig werken, met andere kinderen overleggen over de uitvoering van de taak en waarbij de groepsleerkracht tijd heeft extra instructie te geven aan kleine groepjes aan de instructietafel.

Lestijden Odbs Europa

Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 22-23

Herfstvakantie
Ma 17-10-2022 t/m Vr 21-10-2022

Kerstvakantie
Ma 26-12-2022 t/m Vr 06-01-2023

Voorjaarsvakantie
Ma 27-02-2023 t/m Vr 03-03-2023

Goede Vrijdag
Vr 07-04-2023

2e Paasdag
Ma 10-04-2023

Meivakantie
Ma 24-04-2023 t/m Vr 05-05-2023

Hemelvaart
Do 18-05-2023

Pinksteren
Ma 29-05-2023

Zormervakantie
Ma 24-07-2023 t/m Vr 01-09-2023

Contactinformatie

ODBS Europa
Belgiëlaan 75
7543 ZJ  ENSCHEDE
Tel. 053 476 3169

directieodbseuropa@consentscholen.n
www.odbseuropa.nl