Openbare basisschool Dr. M.L. Kingschool - Denekamp

Daltonschool

De Dr. M.L. Kingschool is de enige openbare school van de in totaal 15 scholen in de gemeente Dinkelland. De school staat sinds '76 in de wijk "De Veldkamp" en betrekt haar leerlingen uit deze wijk, maar ook uit de rest van het dorp Denekamp en uit de grensstreek.

In 2007 is er een aparte ruimte bijgebouwd in het kader van onderwijskundige aanpassingen. In totaal zijn er 6 leslokalen en een multifunctionele ruimte. De school ligt in een rustige wijk en is goed bereikbaar.

Verschillende godsdienstige richtingen zijn op onze school aanwezig, zodat we met recht kunnen spreken van een openbare school. D.m.v. het geven van Humanistisch Vormings Onderwijs, het voorbereiden op de eerste Communie en het Vormsel en het aandacht besteden aan andere geloven en culturen geven wij inhoud aan de identiteit van onze school.

Openbaar Dalton Onderwijs

Uitgangspunten voor de medewerkers op de Kingschool zijn:

 • het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die gelden in de Nederlandse samenleving. Tevens de onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.
 • het openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk voor alle leerlingen ongeacht hun levensovertuiging en / of etniciteit;
 • er is een actief pluriforme grondhouding bij de leerkrachten. Dit houdt onder andere in dat:
  • er doelbewust wordt omgegaan met verschillen tussen leerlingen;
  • deze verschillen in bv. etniciteit of levensbeschouwing tijdens lessen naar voren komt zodat er kennis van, begrip en tolerantie kan ontstaan;
  • er actief verschillen die er in de maatschappij zijn naar “binnen” gehaald kunnen worden;
  • dat de leerkracht terughoudend omgaan met hun eigen mening;
  • de leerkracht de kennis heeft van de beginselen van het openbaar onderwijs, de samenleving en van de levensbeschouwingen die hierbinnen zijn.
 • Uitstralen en uitvoeren van de daltongedachte van de school. Dalton is “a way of life”. Mensen die bij ons binnenkomen moeten voelen en zien dat zij op een daltonschool zijn en niet op een willekeurige school in Denekamp.  Voor meer informatie over dalton verwzijzen wij naar de schoolgids en naar het DOP ( Dalton Ontwikkel Plan) .

Wekelijks gaan we schoolzwemmen.

Welkom op de Kingschool! Open dag 15 februari!

Aandacht werkt! Mindfulness-school

Lestijden Kingschool

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 21-22

Herfstvakantie
Za 16-10-2021 t/m Zo 24-10-2021

Kerstvakantie
Za 25-12-2021 t/m Zo 09-01-2022

Voorjaarsvakantie
Za 19-02-2022 t/m Zo 27-02-2022

Pasen
Ma 18-04-2022

Meivakantie
Za 23-04-2022 t/m Zo 08-05-2022

Hemelvaart
Do 26-05-2022

Pinksteren
Ma 06-06-2022

Zomervakantie
Za 16-07-2022 t/m Zo 28-08-2022

Contactinformatie

Odbs Dr. M.L. Kingschool
Clematisstraat 39
7591 XJ  Denekamp
Tel. 0541 351 743

directie@kingschool.nl
www.kingschool.nl

 www.facebook.com/pages/Dr-ML-Kingschool/436972219734007