Openbare basisschool Dr. M.L. Kingschool - Denekamp

De Kingschool is 1 van de 4 basisscholen in Denekamp, tevens zijn we de enige openbare school en de enige Daltonschool in de gemeente Dinkelland.

De Kingschool is actueel en speelt in op de veranderende maatschappij. De maatschappelijke ontwikkelingen worden zoveel mogelijk gevolgd en waar mogelijk en wenselijk worden deze onderdeel van het schoolcurriculum. Het uitgangspunt blijft altijd de zorg voor goede basisvaardigheden. We blijven tegelijkertijd bezig met een breed spectrum van ontwikkeling van kinderen, want de basisschool is meer dan rekenen en taal alleen. Kennis, kunde en vaardigheden in relatie met de maatschappij zijn net zo belangrijk. We doen dit met een goed onderwijsconcept; Dalton.

Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich thuis voelen en trots zijn op de Kingschool. Er vindt namelijk een belangrijk deel van leven en leren plaats bij ons op school. Wij willen daarom een fijne, veilige en uitdagende school zijn die vanuit openbaar karakter open staat voor iedereen.

De school dankt haar naam aan Martin Luther King, die op 4 april 1968 werd vermoord. Zijn idealen verwoordde hij onder andere in zijn rede “I have a dream”. Hij hoopte op een maatschappij waarin alle mensen in vrijheid kunnen leven en men elkaar met respect behandelt.

Openbaar Dalton Onderwijs

Uitgangspunten voor de medewerkers op de Kingschool zijn:

 • het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die gelden in de Nederlandse samenleving. Tevens de onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.
 • het openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk voor alle leerlingen ongeacht hun levensovertuiging en / of etniciteit;
 • er is een actief pluriforme grondhouding bij de leerkrachten. Dit houdt onder andere in dat:
  • er doelbewust wordt omgegaan met verschillen tussen leerlingen;
  • deze verschillen in bv. etniciteit of levensbeschouwing tijdens lessen naar voren komt zodat er kennis van, begrip en tolerantie kan ontstaan;
  • er actief verschillen die er in de maatschappij zijn naar “binnen” gehaald kunnen worden;
  • dat de leerkracht terughoudend omgaan met hun eigen mening;
  • de leerkracht de kennis heeft van de beginselen van het openbaar onderwijs, de samenleving en van de levensbeschouwingen die hierbinnen zijn.
 • Uitstralen en uitvoeren van de daltongedachte van de school. Dalton is “a way of life”. Mensen die bij ons binnenkomen moeten voelen en zien dat zij op een daltonschool zijn en niet op een willekeurige school in Denekamp.  Voor meer informatie over dalton verwijzen wij naar de schoolgids en naar het DOP (Dalton Ontwikkel Plan) .

Wekelijks gaan we schoolzwemmen.

Welkom op de Kingschool! Open dag 15 februari!

Aandacht werkt! Mindfulness-school

Lestijden Kingschool

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 22-23

Herfstvakantie
Ma 17-10-2022 t/m Vr 21-10-2022

Kerstvakantie
Ma 26-12-2022 t/m Vr 06-01-2023

Voorjaarsvakantie
Ma 27-02-2023 t/m Vr 03-03-2023

Goede Vrijdag
Vr 07-04-2023

2e Paasdag
Ma 10-04-2023

Meivakantie
Ma 24-04-2023 t/m Vr 05-05-2023

Hemelvaart
Do 18-05-2023

Pinksteren
Ma 29-05-2023

Zormervakantie
Ma 24-07-2023 t/m Vr 01-09-2023

Contactinformatie

Odbs Dr. M.L. Kingschool
Clematisstraat 39
7591 XJ  Denekamp
Tel. 0541 351 743

directie@kingschool.nl
www.kingschool.nl

 www.facebook.com/pages/Dr-ML-Kingschool/436972219734007