Obs De Uitvinding - Enschede

Elk kind moet het leuk vinden om naar school te gaan! Een leerling voelt zich betrokken als hij invloed heeft op zijn eigen leerproces en als hij mee màg beslissen op basis van zijn interesses en talenten. Het leren moet uitdagend zijn, excelleren op eigen niveau, mèt de daarbij passende instructie, die we in onze workshops vormgeven.

Leren leren, geen kind is gelijk!

Gepersonaliseerd onderwijs

Daarom hebben we ons onderwijssysteem totaal veranderd. Geen klassikale lessen meer, maar ieder leerling per doel in de workshop (instructie les). Ook leerlingen die meer kunnen hebben recht op instructie op maat. Per vakgebied op eigen niveau excelleren, keuzes kunnen maken op ons W.O-plein en binnen ons Talentenplein. Elke zes weken een coachgesprek met je persoonlijke coach. Dit alles noemen wij gepersonaliseerd onderwijs!

Talentenplein

Twee keer per week werken de leerlingen op het talentenplein (dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur / vrijdagochtend 11.15 - 12.20 uur). Op het Talentenplein kiest de leerling een workshop die hij leuk vindt en/of waar hij goed in is. De workshops van het Talentenplein variëren. Een leerling kan onder andere kiezen uit; drama, verzorging, moestuin, muziek, textiel, natuur, koken en techniek, maar hij kan ook kiezen uit bijvoorbeeld programmeren, een presentatie maken, presenteren, een groepje begeleiden of werken met robots. Een leerling kan er zelfs voor kiezen om zelf een workshop te organiseren.

Ontwikkeling leerling

Om de ontwikkeling goed te volgen heeft iedere leerling een IOP (Individueel Ontwikkeling Plan). In dit plan beschrijven we de doelen van een leerling. Die doelen bespreekt de leerling iedere zes weken met zijn/haar coach (en ouder). De leerling maakt met zijn ouder de planning van de week via ons planprogramma op de iPad. De leerling weet nu waar hij/zij deze week aan gaat werken/leren. Leerlingen beseffen dat zij invloed hebben op hun ontwikkelingsproces. De iPad gebruikt de leerlingen voor de verwerking van zijn opdrachten. Deze is altijd op het niveau van de leerling!

We kiezen bewust voor heterogene stamgroepen. Zo leren jongste leerlingen van oudere leerlingen en andersom. Onze groepen heten Marconi en Madame Curie (groepen 1 en 2), Galvani en Franklin(groepen 3 /4 / 5) en Edison en Faraday (groepen 6 / 7 / 8), gebaseerd op uitvinders met een bepaald talent en straatnamen van de wijk. Doordat we een overzichtelijke school zijn, kennen alle kinderen en leerkrachten elkaar en kunnen we veel aandacht geven aan de individuele leerling. Persoonlijke aandacht vinden wij essentieel.

Huisvesting

We zijn gehuisvest in het prachtige pand ‘Lumen’. Een gebouw met meerdere disciplines. We beschikken twee peuterspeelzaalgroepen, (VSO)voorschoolse opvang, (BSO) buitenschoolse opvang, naschoolse activiteiten, logopedie, fysiotherapie en één van de meest mooie gymlokalen van Enschede. Verder diverse andere verenigingen die gebruik maken van prachtige voorzieningen.

Ouders

Ouders zijn ontzettend belangrijk bij De Uitvinding. Wij zien ouders als partner van de school. De betrokkenheid van u als ouder verhoogt de motivatie en prestaties van uw kind. Zowel de ouder als de leerkrachten hebben een taak in de opvoeding en leren van kinderen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ouders en leerkrachten goed samenwerken.
Een ouder kan precies zien wat een kind op school leert. De doelen van de leerling staan in het IOP  en kan ten allen tijde ingezien worden door leerling èn ouder. Een ouder kan met zoon of dochter workshops voor de volgende dag plannen. Het is belangrijk om samen te plannen om te zorgen dat de juiste doelen aangeboden worden. Kortom, u bent als ouder altijd op de hoogte.

Wij zijn een ‘school voor de toekomst’

 • Gepersonaliseerd onderwijs
 • Vroegtijdig Engels (groep 1 t/m 8)
 • Leerling als ambassadeur
 • PBS
 • Instructie in workshops
 • Kinderraad
 • Talentenplein
 • Lessen in geluk, “De gelukskoffer”;
 • Sport en beweging;
 • Nieuwsgierig, verwondering, verklaren en beschrijven.

10 beloften aan het kind

O4NT scholen doen 10 beloften aan ieder kind.
Ze hangen dan ook prominent in iedere school:

 • We beloven goed naar je te luisteren als jij zegt wat je wil leren, en goed te kijken hoe jij het beste leert.
 • We zullen je helpen goede vragen te stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat je wilt leren.
 • We zullen je helpen om nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent.
 • We zullen je steeds uitdagen om ook moeilijker dingen te proberen en nieuwe dingen te leren.
 • We beloven je dat jij zelf mag kiezen wat en wanneer je iets gaat doen; we helpen je bij die keuze als je sommige dingen steeds uit de weg gaat.
 • We zullen je helpen bij het omgaan met anderen zonder te pesten en gepest te worden.
 • We zullen je leren hoe je goed kunt samenwerken met anderen.
 • We beloven je steeds de nieuwste technieken te gebruiken, om je voor te bereiden op de wereld van morgen.
 • We zullen je leren om je fantasie te gebruiken om dingen te kunnen maken.
 • We beloven je dat je goed voorbereid bent op je volgende school en je verdere leven als je van onze school afkomt.

Lees meer over bovenstaande kernwaarden in onze visie op onze site www.deuitvinding.nl. Veel ouders laten ons weten zeer tevreden te zijn over onze aanpak. Als u meer informatie over onze school wenst, dan bent u welkom. Ook kunnen wij u een schoolgids toesturen. Maakt u gerust een afspraak.

Obs De Uitvinding
Velveweg 52
053-4319223
www.deuitvinding.nl

Lestijden De Uitvinding

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 22-23

Herfstvakantie
Ma 17-10-2022 t/m Vr 21-10-2022

Kerstvakantie
Ma 26-12-2022 t/m Vr 06-01-2023

Voorjaarsvakantie
Ma 27-02-2023 t/m Vr 03-03-2023

Goede Vrijdag
Vr 07-04-2023

2e Paasdag
Ma 10-04-2023

Meivakantie
Ma 24-04-2023 t/m Vr 05-05-2023

Hemelvaart
Do 18-05-2023

Pinksteren
Ma 29-05-2023

Zormervakantie
Ma 24-07-2023 t/m Vr 01-09-2023

Contactinformatie

Osjs De Uitvinding
Velveweg 52
7533 XK Enschede
Tel. 053 431 9223

info@deuitvinding.nl
www.deuitvinding.nl