Openbare basisschool De Sterrenborgh - Enschede

De openbare basisschool De Sterrenborgh ligt aan de rand van de wijk Helmerhoek.

Op onze school staat het kind centraal. We willen als school een doorgaande lijn aanbieden, zodat de ontwikkeling van 4 tot 12-jarigen ononderbroken verloopt, zowel op  cognitief (leer) als sociaal-emotioneel gebied. Het is belangrijk dat kinderen leren samenwerken, rekening met elkaar te houden en eigen verantwoording te dragen.

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, dat is namelijk een voorwaarde voor goed onderwijs. Het kind moet zich veilig en vertrouwd voelen. Een goed pedagogisch klimaat in de groepen is belangrijk. We proberen een school te zijn zonder drempels, waar ouders / verzorgers en kinderen  gemakkelijk inlopen en zich thuis voelen.

Waar we trots op zijn:

  • ict; leerlingen leren werken met tekstverwerking, email, internet, powerpoint en educatieve en remediërende software
  • goed functionerend leerlingvolgsysteem
  • veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling
  • invoering leesprotocol Dyslexie
  • meerdere gespecialiseerde leerkrachten in o.a. ict, lezen, interne begeleiding
  • werken met thema's in de onderbouw
  • goede overblijffaciliteiten

U kunt ook mailen met onze:
Ouder Geleding Raad (OGR):  ogr@desterrenborgh.nl
Medezeggenschapsraad (MR): mr@desterrenborgh.nl 

De groepen 1 en 2 hebben in de loop van het schooljaar 20 vrijdagen vrij. Deze dagen worden aan het begin van het schooljaar gepland en bekend gemaakt in de schoolgids.
De groepen 3 t/m 8 hebben 7 vrije dagen in de loop van het schooljaar. Deze worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.

3x per jaar kinderoptredens bij expressiedag

Dé wedstrijd van het jaar. Groep 8 tegen leerkrachten

 

Gepersonaliseerd oefenen o.a. via het programma Muiswerk

Onze waarden van waaruit onze (onderwijs)visie is opgebouwd.

Het jaarlijkse Songfestival in het Helmertheater

Coöperatief leren: Groep 8 helpt hier groep 3 met leren lezen.

Sporttoernooien: vanaf groep 4 doen we mee.

ICT: wij gebruiken nieuwe media waar het meerwaarde heeft.

Gebruik makend van nieuwe media waar het kan

Onze naam per 6 juli 2017: OBS de Sterrenborgh

Lestijden De Sterrenborgh

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

BAS-project

Al enige jaren werken wij aan het BAS-project. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. Adaptief onderwijs wil zeggen: onderwijs op maat, het kunnen omgaan met verschillen. We proberen ons onderwijs af te stemmen op de pedagogische en didactische (onderwijskundige) behoeften van het kind.

Contactinformatie

OBS De Sterrenborgh

Runenberghoek 5
7546 EG  ENSCHEDE
Tel. 053 477 4970

directie@desterrenborgh.nl
www.desterrenborgh.nl/

 @deSterrenborgh