OBS De Imenhof - Losser

ONDERWIJS OP DE IMENHOF

Het team van de Imenhof gelooft dat kinderen het best leren wanneer zij gelukkig zijn, zelfvertrouwen hebben en met PLEZIER naar school gaan. In goede samenwerking met ouders maken we kinderen eigenaar van hun leer- en persoonsontwikkeling. Ieder mag zijn wie hij/zij is (EIGENHEID).  

Wij staan garant voor positief onderwijs op basis van RESPECT, omdat we de kinderen leren leren en leren leven. Juist door dat evenwicht geven we onze leerlingen vertrouwen, VERANTWOORDELIJKHEID, kennis en voldoende skills mee om zich te kunnen redden in de samenleving.

LEREN LEREN – LEREN LEVEN

Wij geven onderwijs in de balans tussen:

LEREN

 • cognitie
 • spanning
 • presteren
 • alleen
 • vakkennis

LEVEN

 • sociaal emotioneel
 • ontspanning
 • fouten mogen maken
 • samen
 • talent

BELOFTE AAN ONZE LEERLINGEN

Wij beloven jullie:

 • Een veilige en positieve leeromgeving
 • Goede en duidelijke instructies die aansluiten bij jouw leerniveau
 • Begeleiding bij het leren leren; leerstrategieën, werkhouding, concentratie, keuzes maken, media, planning en samenwerking
 • Begeleiding bij het leren leven; verantwoordelijkheid, zelfkennis, compassie, zelfvertrouwen, geluk, respect en denken in mogelijkheden
 • De gelegenheid om jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen
 • Dat je veel leert over de multiculturele samenleving en communicatie in de Engelse taal, zodat je een goede wereldburger kunt zijn
 • Een team van sterke en daadkrachtige leerkrachten die je helpen het beste in jezelf naar boven te halen

WANNEER LEERLINGEN ONZE SCHOOL VERLATEN

 • Beschikken zij over meer dan voldoende kennis in de basisvakken (bijv. rekenen en taal) en daarnaast een goed basisniveau in de Engelse taal
 • Hebben ze een leergierige en kritische houding
 • Weten ze waar ze wel en niet sterk in zijn en hoe ze hiermee om kunnen gaan
 • Kunnen ze zichzelf presenteren en op verschillende manieren informatie overbrengen
 • Zijn ze in staat leerstof in te plannen en beschikken ze over verschillende leerstrategieën
 • Kennen ze de verschillende mogelijkheden op het gebied van ICT en zijn ze mediawijs
 • Zijn ze sociaal vaardig en gaan ze respectvol met een ander om
 • Kunnen zij samenwerken en op een effectieve manier communiceren

Lestijden De Imenhof

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 22-23

Herfstvakantie
Ma 17-10-2022 t/m Vr 21-10-2022

Kerstvakantie
Ma 26-12-2022 t/m Vr 06-01-2023

Voorjaarsvakantie
Ma 27-02-2023 t/m Vr 03-03-2023

Goede Vrijdag
Vr 07-04-2023

2e Paasdag
Ma 10-04-2023

Meivakantie
Ma 24-04-2023 t/m Vr 05-05-2023

Hemelvaart
Do 18-05-2023

Pinksteren
Ma 29-05-2023

Zormervakantie
Ma 24-07-2023 t/m Vr 01-09-2023

Contactinformatie

OBS De Imenhof
Markeweg 37
7582 BZ Losser
Tel. 053 536 1631

info@imenhof.nl
www.imenhof.nl

 www.facebook.com/imenhof