Strategisch Perspectief Consent 2022

Een blik vooruit tot 2022. 10 jaar vooruit is ver weg, maar inspelen op ontwikkelingen vraagt een langetermijnvisie, een 'stip aan de horizon' die ons in staat stelt om op een actieve en adequate wijze om te gaan met een situatie die zich kenmerkt door onzekerheid. Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat verschil maakt.

Lees het Strategisch Perspectief Consent 2022 (PDF)