Sociocratische Kring Methode

Binnen Consent is het mogelijk om een cursus sociocratisch vergaderen te volgen met het hele team. Wat is de meerwaarde van sociocratisch vergaderen op school? In deze video krijg je daar antwoorden op.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/d6_rFayEdls" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Al sinds 2001 werkt Consent met de Sociocratische Kringmethode (SKM). De naam van onze organisatie is er zelfs van afgeleid. Consent betekent dat een besluit genomen wordt als er geen overwegende bezwaren meer zijn tegen een bepaald besluit.

Consent heeft haar besluitvormingsprocedure afgestemd op de SKM. Een beoogd besluit van het College van Bestuur komt aan de orde in netwerken van directeuren en vervolgens in de Algemene Kring Besluitvorming. Daarin nemen vertegenwoordigers van de netwerken, zonder last of ruggespraak, op basis van het consentbeginsel beleidsbesluiten samen met het CvB.  Zo is elke school gelijkwaardig bij de besluitvorming en wordt samenwerking versterkt.

Consent beoogt om ook de besluitvorming binnen teams op sociocratische wijze te laten verlopen. Daarmee wordt het draagvlak voor teambesluiten vergroot. Een heel belangrijk voordeel is dat iedere leerkracht gehoord wordt en dat de beste sprekers minder voorrang krijgen. 

De sociocratische aanpak vraagt om onderhoud. Door middel van trainingen, begeleiding en kennisdeling wordt sociocratie levend gehouden binnen de organisatie.