Samenstelling Raad van Toezicht Consent

De Raad van Toezicht van Consent bestaat uit vijf leden die worden benoemd door de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland op voordracht van de Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • dhr. dr. H.T.M. Ritzen (tot 1 juli 2020, hernoembaar)
 • mw. mr. drs. A.J. Koster (tot 1 april 2022, niet hernoembaar)
 • mw. dr. J.I.A. Visscher-Voerman (tot 1 februari 2021, herbenoembaar)
 • dhr. drs. D.P.E. van Zijl RA (tot 25 mei 2023, hernoembaar)
 • mw. drs. L. Bakker - Brusse (tot 25 mei 2023, hernoembaar)

De heer H.T.M. Ritzen (Henk) is emeritus lector beroepsonderwijs, zelfstandig onderzoeker en docent aan de master Leren & Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper van Saxion te Deventer.
De heer Ritzen heeft de volgende nevenfuncties:

 • Lid klachtencommissie ROC van Twente;
 • Partner R&I advies.

Mevrouw A.J. Koster (Annemarie)
Zij heeft de volgende nevenfunctie:

 • Voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).

Mevrouw J.I.A. Visscher-Voerman (Irene) is Lector Innovatief en Effectief Onderwijs bij Saxion Hogeschool en heeft de volgende nevenfuncties:

 • Lid RvT Concordia.

De heer D. van Zijl (Dennis) is Directeur Finance bij Universiteit Twente en heeft de volgende nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen van Woningstichting Domijn te Enschede.

Mevrouw L. Bakker- Brusse (Lieseth) is Directeur van het Praktijk Centrum Proces Technologie en heeft de volgende nevenfuncties:

 • bestuurslid van SIVE, Stichting Interculturele Vrouwen Enschede.

Beloningsbeleid van de Raad van Toezicht

De vergoeding van de Raad is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.