Samenstelling Raad van Toezicht Consent

De Raad van Toezicht van Consent bestaat uit vijf leden die worden benoemd door de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland op voordracht van de Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • dhr. drs. A.C.H. Bogaarts (voorzitter, tot 24 mei 2019, niet herbenoembaar)
 • mw. drs. K.R. van Eijkelenburg (tot 24 mei 2019, niet herbenoembaar)
 • mw. mr. drs. A.J. Koster (tot 1 april 2018, herbenoembaar)
 • dhr. dr. H.T.M. Ritzen (tot 1 juli 2020, herbenoembaar)
 • mw. dr. J.I.A. Visscher-Voerman (tot 1 februari 2021, herbenoembaar)

De heer A.C.H. Bogaarts (René) is voormalig directeur Particulieren en Private Banking van de Rabobank Enschede-Haaksbergen en heeft de volgende nevenfunctie:

 • Judobond Nederland, landelijk bestuur, portefeuillehouder financiën

Mevrouw K.R. van Eijkelenburg (Kathy) was in 2015 directeur/eigenaar van TriMM te Enschede. Vanaf januari 2016 is zij directeur/ eigenaar van It’s Always Now. Zij heeft de volgende nevenfuncties: 

 • Lid van de Honours Council van Saxion;
 • Bestuurslid van de business connection group van IKT. 

Mevrouw A.J. Koster (Annemarie) is Manager Juridische zaken bij Menzis. Zij heeft de volgende nevenfunctie:

 • Voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuisgroep Twente (ZGT);

De heer H.T.M. Ritzen (Henk) is emeritus lector beroepsonderwijs, zelfstandig onderzoeker en docent aan de master Leren & Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper van Saxion te Deventer.
De heer Ritzen heeft de volgende nevenfuncties:

 • Lid klachtencommissie ROC van Twente;
 • Partner R&I advies.

Mevrouw J.I.A. Visscher-Voerman (Irene) is Lector Innovatief en Effectief Onderwijs bij Saxion Hogeschool en heeft de volgende nevenfuncties:

 • Lid RvT Stichting CarmelCollege; daarbinnen voorzitter van de subcommissie Kwaliteit Onderwijs en Leraren;
 • Lid RvT Concordia.

 

 

Beloningsbeleid van de Raad van Toezicht

De vergoeding van de Raad is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.