Samenstelling Raad van Toezicht Consent

De Raad van Toezicht van Consent bestaat uit vijf leden die worden benoemd door de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland op voordracht van de Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • dhr. drs. A.C.H. Bogaarts (voorzitter, tot 24 mei 2019, niet herbenoembaar)
 • mw. drs. K.R. van Eijkelenburg (tot 24 mei 2019, niet herbenoembaar)
 • mw. mr. drs. A.J. Koster (tot 1 april 2018, herbenoembaar)
 • dhr. dr. H.T.M. Ritzen (tot 1 juli 2020, herbenoembaar)
 • mw. dr. J.I.A. Visscher-Voerman (tot 1 februari 2021, herbenoembaar)

De heer A.C.H. Bogaarts (René) is directeur Particulieren en Private Banking van de Rabobank Enschede-Haaksbergen en heeft de volgende nevenfunctie: 

 • Judobond Nederland, landelijk bestuur, portefeuillehouder financiën;

Mevrouw K.R. van Eijkelenburg (Kathy) was in 2015 directeur/eigenaar van TriMM te Enschede. Vanaf januari 2016 is zij directeur/ eigenaar van It’s Always Now. Zij heeft de volgende nevenfuncties: 

 • Lid van de Honours Council van Saxion;
 • Bestuurslid van de business connection group van IKT. 

Mevrouw A.J. Koster (Annemarie) is directeur/eigenaar van KosterCompany te Borne. Zij heeft de volgende nevenfuncties: 

 • Voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuisgroep Twente (ZGT);
 • Lid Raad van Commissarissen Univé Oost.

De heer H.T.M. Ritzen (Henk) is lector Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context aan Saxion, Kenniscentrum Onderwijsinnovatie, Enschede en strategisch beleidsadviseur ROC van Twente, Hengelo. De heer Ritzen heeft de volgende nevenfuncties:

 • Lid klachtencommissie ROC van Twente;
 • Partner R&I advies.

Mevrouw J.I.A. (Irene) Visscher-Voerman is directeur van het Programmabureau Onderwijsvernieuwingen aan de Universiteit Twente en heeft de volgende nevenfuncties:

 • Lid RvT Stichting CarmelCollege; daarbinnen voorzitter van de subcommissie Kwaliteit Onderwijs en Leraren;
 • Lid RvT Concordia.

 

 

Beloningsbeleid van de Raad van Toezicht

De vergoeding van de Raad is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.