Samenstelling Raad van Toezicht Consent

De Raad van Toezicht van Consent bestaat uit vijf leden die worden benoemd door de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland op voordracht van de Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • mw. mr. drs. A.J. Koster (tot 1 april 2018, herbenoembaar)
 • dhr. dr. H.T.M. Ritzen (tot 1 juli 2020, herbenoembaar)
 • mw. dr. J.I.A. Visscher-Voerman (tot 1 februari 2021, herbenoembaar)
 • dhr. drs. D.P.E. van Zijl RA
 • mw. drs. L. Bakker - Brusse

Mevrouw A.J. Koster (Annemarie) is Manager Juridische zaken bij Menzis. Zij heeft de volgende nevenfunctie:

 • Voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).

De heer H.T.M. Ritzen (Henk) is emeritus lector beroepsonderwijs, zelfstandig onderzoeker en docent aan de master Leren & Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper van Saxion te Deventer.
De heer Ritzen heeft de volgende nevenfuncties:

 • Lid klachtencommissie ROC van Twente;
 • Partner R&I advies.

Mevrouw J.I.A. Visscher-Voerman (Irene) is Lector Innovatief en Effectief Onderwijs bij Saxion Hogeschool en heeft de volgende nevenfuncties:

 • Lid RvT Stichting CarmelCollege; daarbinnen voorzitter van de subcommissie Kwaliteit Onderwijs en Leraren;
 • Lid RvT Concordia.

De heer D. van Zijl (Dennis) is Directeur Financiƫn, Studentenadministratie & Control bij Stichting ROC van Twente en heeft de volgende nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen van Woningstichting Domijn te Enschede.

Mevrouw L. Bakker- Brusse (Lieseth) is Directeur van het Praktijk Centrum Proces Technologie en heeft de volgende nevenfuncties:

 • bestuurslid van SIVE, Stichting Interculturele Vrouwen Enschede.

Beloningsbeleid van de Raad van Toezicht

De vergoeding van de Raad is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.