Samenstelling Raad van Toezicht Consent

De Raad van Toezicht van Consent bestaat uit vijf leden die worden benoemd door de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland op voordracht van de Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • dhr. dr. H.T.M. Ritzen (tot 1 oktober 2024, niet hernoembaar)
 • mw. mr. I.K.M. Hoffmann (tot 1 april 2026, hernoembaar)
 • mw. dr. J.I.A. Visscher-Voerman (tot 1 februari 2025, niet hernoembaar)
 • dhr. drs. D.P.E. van Zijl RA (tot 25 mei 2023, hernoembaar)
 • mw. drs. L. Bakker - Brusse (tot 25 mei 2023, hernoembaar)

De heer H.T.M. Ritzen (Henk) is Emeritus lector beroepsonderwijs, zelfstandig onderzoeker en partner R&I advies en heeft de volgende nevenfunctie:

 • Lid kwaliteitscommissie Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’.

Mevrouw I.K.M. Hoffmann (Irith) heeft de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Kennispark Ondernemers;
 • Voorzitter van Stichting Duurzame Samenwerking Bedrijventerreinen Enschede.

Mevrouw J.I.A. Visscher-Voerman (Irene) is Lector Innovatief en Effectief Onderwijs bij Saxion Hogeschool en heeft de volgende nevenfunctie:

 • Lid RvT Concordia.

De heer D. van Zijl (Dennis) is Directeur Finance bij Universiteit Twente en heeft de volgende nevenfunctie:

 • Lid Raad van Commissarissen van Woningstichting Domijn te Enschede;
 • Lid Raad van Commissarissen van de Twentsche Schouwburg NV.

Mevrouw L. Bakker- Brusse (Lieseth)

Beloningsbeleid van de Raad van Toezicht

De vergoeding van de Raad is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.