Onderwijsdag 14 april 2016: Sturen op Geluk

“Kinderen die het goed maken, zijn kinderen die zich goed kunnen ontwikkelen”  

Uitnodiging Onderwijsdag 14 april 2016:

Thema: Sturen op Geluk  

Sturen op geluk: Stip op de horizon:

Leerkrachten en leerlingen hebben geleerd hun eigen geluk te organiseren en een bijdrage te leveren aan het geluk van anderen. Binnen iedere school draaien schoolbrede programma’s die daarbij helpen. De principes van de positieve psychologie (uitgaan van persoonlijke kracht en talenten) staan hierin centraal. De aandacht is gericht op gewenst gedrag, niet op ongewenst gedrag zoals bijv. pesten. Iedereen is doordrongen van de betekenis en het belang van zo’n positieve benadering. Het gevolg is dat onze leerlingen positiever en met meer zelfvertrouwen in het leven staan.  

De Onderwijsdag staat dit jaar in het teken van het thema “Sturen op Geluk”. We starten om 9 uur met een welkomstwoord door Marcel Poppink/Alfons Timmerhuis en een aftrap door professor Ernst Bohlmeijer. Daarna volgt een boeiende presentatie door professor Ludo Heylen onder de titel ‘Welbevinden werkt’. In deze keynote geeft hij wetenschappelijke evidentie waarom het belangrijk is te werken aan het welbevinden van kinderen binnen onderwijs. Tegelijkertijd staan we stil bij de rol van de leerkracht en hoe je als leerkracht aan welbevinden kan werken met de bedoeling meer betrokkenheid en meer groei bij kinderen te krijgen. Het werken aan welbevinden vormt de basis voor een evenwichtig sociaal-emotioneel leven van de kind. Het bepaalt hoe ze in het leven staan en wie ze zullen worden. Het bepaalt of ze tegen een stootje kunnen, of ze sociaal geïntegreerd raken, of ze hun plaats vinden in het leven. Het bepaalt of ze het leven zullen aankunnen en op een positieve manier omgaan met successen en mislukkingen, met  vreugde en verdriet.  Maar welbevinden is ook nodig voor een sterke cognitieve ontwikkeling. Het bepaalt je bereidheid tot leren, je openheid voor nieuwe inzichten, je gerichtheid op creativiteit. Welbevinden maakt het leren makkelijker, spontaner, evidenter en efficiënter.  

Ludo Heylen is vooral bekend van het boek ”ERVARINGSGERICHT WERKEN MET 6- TOT 12-JARIGEN IN HET BASISONDERWIJS”:  Auteurs: Ferre Laevers  & Ludo Heylen 

Het ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.)  kent een procesgerichte aanpak met als belangrijkste kwaliteitscriteria welbevinden en betrokkenheid. In het boek ‘Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs‘ van professor Ferre Laevers en Ludo Heylen wordt beter dan ooit uitgelegd waarom juist het proces, méér dan aanpak en effect, iets over de kwaliteit van goed onderwijs zegt. Deze aanpak staat ook centraal in het positief educatief programma (PEP) waar verschillende scholen al mee werken.   Na de presentatie van Ludo Heylen volgt een programma met masterclasses/workshops: Je kunt hierbij kiezen voor:

 • een workshop/masterclass van 1x 2 uur

of

 • 2x een workshop/masterclass  van 1 uur.

Overzicht workshops/masterclasses:  

Er zijn 2 Masterclasses, 1 van 2 uur en 1 masterclass van 1 uur die 2x wordt gegeven. De Masterclasses worden gehouden in de grote zalen, en zijn dus bedoeld voor een breed publiek. Een daarvan wordt verzorgd door Ludo Heylen , de andere door Jacqueline Boerefijn. Jacqueline Boerefijn is master toegepaste positieve psychologie, initiatiefnemer van “Lessen in geluk” en “Positief Onderwijs” en mede-auteur van “Opvoeden tot geluk, help je tiener puberen”, en “Gelukkig voor de klas, ga voor meer werkplezier en betere prestaties”.  

Arkezaal Muziekcentrum  

Ludo Heylen met bijdrage van OBS Dr. Kingschool en OBS Twekkelerveld:
1x 2 uur ( 10.45u.-12.45u.)
Werken aan betrokkenheid vanuit een positieve (talent-)benadering

Onderwijs draait in essentie altijd om de zoektocht  naar aanknopingspunten om kinderen te motiveren of om hen in “ a state of flow” (Csikszentmihalyi) te brengen. Werken vanuit talenten  heeft daarbij een sterke potentie. Als je binnen je talenten kan werken vliegt de tijd en ben je erg productief. En dus stellen we regelmatig de vraag “ Wanneer heeft dit kind geschitterd? Wanneer was zij/hij in “flow” en ging die helemaal op in de activiteit?” We onderbouwen dit vanuit de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2006, vanuit het werk van Dweck (2006); Hattie (2003, 2008) en Laevers (2000,2013). In de workshop staan we stil bij:

 • de 7 betrokkenheid verhogende factoren en hoe je die in de klas kan implementeren.
 • de manier waarop je met de talentenarchipel kan werken aan talenten van kinderen
 • voorbeelden van effecten van een positieve talentbenadering

Urencozaal  

Jacqueline Boerefijn:
2x 1 uur ( 10.45u.-11.45u. en 11.45u.-12.45u.)

Gelukkig voor de klas, ga voor meer werkplezier en betere leerprestaties

Als leerkracht ben je de spil van de klas. Sturen op geluk kan alleen als je ook aandacht hebt voor je eigen (werk) geluk. De positieve psychologie biedt inzichten die je kunnen helpen om je eigen arbeidsvreugde te versterken. Jacqueline Boerefijn is docent en positief psycholoog en verdiepte zich in het welbevinden van leerlingen en leerkrachten en de effecten van hun welbevinden op het leerproces.  

Groot aanbod aan workshops  

Evenals vorig jaar kent de Onderwijs ook nu weer een groot aanbod aan workshops. Sommige worden verzorgd door eigen mensen, voor andere hebben we contact gezocht met deskundige en inspirerende mensen van buiten. Voor alle workshopleiders geldt dat ze een passie voor onderwijs hebben en – ieder op hun eigen manier – bezig zijn met het welbevinden van de leerlingen. Je kunt kiezen uit de volgende workshops:

 • Jan Carel van Dorp:  Geweldloze Communicatie; hoe doe je dat?  
 • Anique en Maureen:  Maak kennis met jezelf  
 • Diane ter Haar: Werkplezier; vitaal in eigen loopbaan  
 • Ewout van Doorn: Geluk in de werktalent ervaren en balans in je privéleven voelen  
 • Paulien Gruintjes: De vreedzame school  
 • Yvonne Wijbinga: “Happy Worker”  
 • Lynn Singer-Veldink/Met bijdrage ODBS Lonneker: “Aandacht werkt!” Beleef hoe mindfulness werkt in de klas!    
 • Marjolein Blomesath: Mindful voor jezelf en voor je klas?  
 • Mary Welford:  Het hart van leren en onderwijs: compassie  
 • Team Prinseschool Daalweg: Noppi-personal goals-IPC  

Voor de beschrijving van de workshops: zie bijlage 1  

In de pauze kun je genieten van een heerlijke lunch. Deze wordt geserveerd in de foyer van het Muziekcentrum.  

Het middagprogramma is anders dan anders en zeer verrassend! Je kunt je voor dit programma via onderstaande link inschrijven.

http://www.maph.nl/aanmelden/consent

Evenals voorgaande jaren sluiten we de dag rond 16 uur op een informele, gezellige wijze af met een hapje en een drankje.  

Mede namens de onderwijsdagcommissie,  
Graag tot 14 april!  
Henk Commelter