Jaarverslag Stichting Consent

Elk jaar maken we naast ons reguliere jaarverslag ook een publieksversie, waarin we kort en bondig verslag doen van de belangrijkste zaken die we hebben gedaan en gepresteerd. Als u na het lezen van het jaarverslag interesse heeft in nadere details en financiële zaken, dan verwijs ik u graag naar de reguliere versie. Deze kunt u vinden onder ANBI.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013