Begroting 2016-2020

Hierbij bieden wij u de begroting 2016-2020 aan van Stichting Consent. Hierin wordt een inkijk gegeven in ons beleid voor 2016 en de financiƫle vertaling hiervan in meerjarenperspectief.

Overige beleidsdocumenten