ANBI

Stichting Consent is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat Consent geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan Consent voor de gever aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende richtlijnen).

Raad van Toezicht

Beloningsbeleid van de Raad van Toezicht

De vergoeding van de Raad is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.

De leden en de voorzitter van de RvT ontvangen op jaarbasis een vergoeding van resp. € 6.036 en € 9.054 bruto. Afhankelijk van de situatie wordt dit bedrag verhoogd met de btw. Overige vergoedingen, zoals bijvoorbeeld reiskosten, worden niet separaat gedeclareerd.

College van Bestuur

Het beloningsbeleid van het CvB is volgens de CAO bestuurders PO.

Personeel

Het personeel van Stichting Consent wordt beloond volgens de CAO PO

Adres

Postadres:
Stichting Consent
Postbus 40042
7504 RA  Enschede

Bezoekadres:
M.H. Tromplaan 47
7513 AB  Enschede

Tel: 053 488 4444 
Fax: 053488 4445

Consent zakelijk:
KvK-nummer: 08141207  
BTW-nummer:  8151.14.540.B01

Bankrekening-nummer:
NL66RABO 0191292664
Rabobank Almelo