De CITO-toets in het juiste perspectief: film of foto?

Prestaties. Het is belangrijk. Maar tegelijk moeten we niet het perspectief uit het oog verliezen. Daarom geeft Consent u graag uitleg over het belang van de CITO-toets en de manier waarop wij proberen kwaliteit te borgen. Want al is het nog zo verleidelijk om op lijstjes te focussen, het gaat om de ontwikkeling van kinderen en de kansen die wij ze met elkaar kunnen geven. 

Consent heeft samen met VCO (Vereniging Christelijk Onderwijs) Oost Nederland en het SPOE (Steunpunt Onderwijszorg Enschede) de ‘Kwaliteitswijzer’ ontwikkeld om de kwaliteit van onderwijs in beeld te brengen. Hiermee kunnen we voor alle leerlingen op onze scholen de leerwinst en toegevoegde waarde in beeld brengen. Wij vinden dit noodzakelijk omdat het hedendaags onderwijs permanent in ontwikkeling is.

De ‘Kwaliteitswijzer’ is gericht op twee onderdelen: het leerpotentieel en de leerprestaties. Aan de hand hiervan wordt de ontwikkeling van de leerling gedurende meerdere jaren in beeld gebracht. De leerprestaties van kinderen worden vergeleken met wat je van hen op basis van hun leerpotentieel mag verwachten. Wij vergelijken dus op basis van realiteit en dus ‘appels met appels’.

In groep 6 wordt in een driehoeksgesprek tussen leerling, ouders en school, op basis van het leerpotentieel en de leerprestaties, een voorspelling gedaan waar de leerling eind groep 8 uit kan komen voor het vervolgonderwijs. Dit noemen we het ‘ontwikkelingsperspectief’. Van groep 6 tot en met groep 8 wordt vervolgens twee keer per jaar, op basis van de leerprestaties, dit perspectief met de leerling en de ouders besproken. Zo ontstaat een film van de ontwikkeling die de leerling doormaakt. Hiermee kunnen we het onderwijs beter laten aansluiten op de onderwijsbehoeften en uitdagingen van de leerling. Wij stimuleren hiermee de ontwikkeling en voorkomen dat verkeerde verwachtingen tot verkeerde besluiten leiden. 

De CITO-eindtoets wordt ook binnen Consent afgenomen en naast het ontwikkelingsperspectief gebruikt. Deze toets is bedoeld als voorspellende waarde voor het vervolgonderwijs. Welke vorm past het beste bij uw kind? De CITO-eindtoets is niet bedoeld om de ontwikkeling van een kind of de kwaliteit van onderwijs in beeld te brengen. Het is een momentopname, een foto. Wij vinden een foto belangrijk, maar een film geeft een beter beeld. 

Consent wil graag worden aangesproken in welke mate wij in staat zijn om uit kinderen te halen wat er in zit. Dat is een betere indicator voor kwaliteit. Wij brengen de groei van kinderen als een film in beeld en gaan niet alleen uit van één foto, zoals bij de CITO-eindtoets. Ieder kind is uniek. We doen kinderen tekort wanneer we ze gaan vergelijken met gemiddelden, uitgedrukt in één cijfer. Daarom geven wij u graag het juiste perspectief en de achtergronden waarom wij niet focussen op één enkel hoogtepunt, maar op de totale ontwikkeling van uw kind. 

Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht op de website van het Steunpunt Onderwijszorg Enschede www.spoe.nl onder de titel ‘Kwaliteitswijzer’.