Vakantieregeling scholen voor primair onderwijs Enschede

Schoolvakanties 2017-2018

Vakantie Periode
Herfstvakantie zaterdag 21-10-2017 tot en met zondag 29-10-2017
Kerstvakantie zaterdag 23-12-2017 tot en met zondag 07-01-2018
Voorjaarsvakantie zaterdag 24-02-2018 tot en met zondag 04-03-2018
Pasen vrijdag 30-03-2018 tot en met maandag 02-04-2018
Meivakantie vrijdag 27-04-2018 tot en met zondag 13-05-2018
Pinksteren zaterdag 19-05-2018 tot en met maandag 21-05-2018
Zomervakantie zaterdag 21-07-2018 tot en met zondag 02-09-2018

Schoolvakanties 2018-2019

Vakantie Periode
Herfstvakantie zaterdag 20-10-2018 tot en met zondag 28-10-2018
Kerstvakantie zaterdag 22-12-2018 tot en met zondag 06-01-2019
Voorjaarsvakantie zaterdag 16-02-2019 tot en met zondag 24-02-2019
Meivakantie zaterdag 20-04-2019 tot en met zondag 05-05-2019
Hemelvaart donderdag 30-05-2019 tot en met zondag 02-06-2019
Pinksteren zaterdag 08-06-2019 tot en met maandag 10-06-2019
Zomervakantie zaterdag 13-07-2019 tot en met zondag 25-08-2019

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

  1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.
  2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat. 

Data zomer-, kerst- en meivakanties komende jaren

Overijssel maakt deel uit van regio Noord. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de data voor de zomervakanties wettelijk vast. Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Vanaf schooljaar 2013-2014 stelt het ministerie ook de data voor de kerstvakantie en meivakantie centraal vast. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Informeer daarom altijd bij de school naar de precieze data van de schoolvakanties.

Kalender